Clicky

Reisverzekeringen vergelijken

Lang op reis verzekering

Lang op reis verzekering

Wat een heerlijk vooruitzicht! Voor lange tijd op reis. Een wereldreis met backpack of voor een half jaar de handen uit de mouwen in een ontwikkelingsland. Op zo'n lang verblijf in het buitenland bereidt u zich natuurlijk goed voor en daarbij hoort ook het afsluiten van een reisverzekering.

Echter, een normale reisverzekering is niet geldig voor lange reizen. U heeft een speciale verzekering nodig. Een lang op reis verzekering of wereldreisverzekering is een reisverzekering voor reizen met een lange duur. In dit hoofdstuk leest u wanneer u een lang op reis verzekering kunt afsluiten, welke dekking de verzekering biedt, van welke factoren de hoogte van de premie afhankelijk is en welke voorwaarden er aan een lang op reis verzekering zijn verbonden. Tot slot vindt u een aantal tips voor een lang op reis verzekering.

Wanneer een lang op reis verzekering afsluiten?

U sluit een speciale lang op reis verzekering af als u maandenlang gaat backpacken, vrijwilligerswerk gaat doen, maar bijvoorbeeld ook als u als au pair gaat werken of in het buitenland gaat studeren.

U heeft een lang op reis verzekering nodig als u langer op reis gaat dan de maximale reisduur die wordt gedekt binnen een reguliere reisverzekering. De grens ligt meestal tussen de 60 en 90 dagen, afhankelijk van de verzekeraar. Gaat u niet langer dan drie maanden weg, heeft u dus waarschijnlijk aan een gewone reisverzekering voldoende. Check hiervoor de voorwaarden van de verzekering.

Vergelijk en bespaar

Vergelijk direct de reisverzekeringen en vind uw ideale reisverzekering!

Dekking

Voor een groot deel is de dekking van een lang op reis verzekering vergelijkbaar met die van een gewone reisverzekering. In de basisdekking is doorgaans opgenomen:

Daarnaast zijn veel extra modules af te sluiten, zoals:

Een uitgebreide beschrijving van alle modules vindt u onder het kopje 'Dekking' op de pagina Doorlopende reisverzekering.

Net als bij een gewone reisverzekering geldt voor een lang op reis verzekering vaak een Europa- en een Werelddekking die u kiest op basis van uw bestemming.

Er bestaan ook lang op reis verzekeringen met een nog uitgebreidere dekking. Naast de modules die in een gewone reisverzekering voorkomen, is het dan ook mogelijk een zorgverzekering en inboedelverzekering af te sluiten.

Een zorgverzekering bij uw reisverzekering is alleen nodig als u uw zorgverzekering in Nederland tijdens uw reis opzegt. Daarvoor gelden strenge voorwaarden. U kunt uw Nederlandse zorgverzekering alleen stopzetten als u langer dan een jaar weggaat, zich uitschrijft bij uw gemeente en tijdens uw reis geen sociale en economische binding heeft met Nederland. Dat wil zeggen dat u geen Nederlandse inkomsten mag ontvangen in uw periode van afwezigheid, daaronder vallen ook buitenlandse inkomsten van een Nederlandse werkgever. Ook bijvoorbeeld de verplichtingen die horen bij een huur- of koopwoning worden beschouwd als binding met Nederland.

Het heeft geen zin te proberen uw zorgverzekeraar voor de gek te houden. Als u zich niet uitschrijft bij de gemeente, komt uw zorgverzekeraar daar achter als u zich bij terugkomst weer inschrijft en moet u de zorgpremie terugbetalen over alle maanden dat u weg was, plus dertig procent boete.

Komt u terug in Nederland, moet u zo snel mogelijk weer melden bij een zorgverzekeraar. Inschrijven kan alleen als u ook weer bent ingeschreven bij de gemeente. En dat kan weer alleen als u een huur- of koopcontract van een woning kan overleggen. Heeft u die nog niet, laat u zich waarschijnlijk inschrijven bij een familielid of vriend. Let daarbij wel op dat dit financiële consequenties kan hebben, omdat de samenstelling van het huishouden waar u intrekt verandert.

Het is hoe dan ook niet eenvoudig om onder de Nederlandse zorgverzekeringsplicht uit te komen. Simpelweg langer dan een jaar wegblijven is zeker niet genoeg. Neem voor meer informatie contact op met uw zorgverzekeraar.

Een zorgverzekering als onderdeel van een reisverzekering kent, net als in Nederland, vaak een basisdekking en aanvullende dekking. In de basisdekking zijn huisartskosten en ziekenhuiskosten opgenomen en waarschijnlijk ook repatriëring in geval van nood en vervoer van een stoffelijk overschot naar Nederland (kosten die normaal onder buitengewone kosten of noodhulp vallen).

In een aanvullende dekking zijn ook kosten voor bijvoorbeeld zwangerschap en bevalling, psychische hulp, alternatieve geneeswijzen en tandheelkundige kosten mee te verzekeren.

Een zorgdekking die specifiek bestaat voor het buitenland is de molestdekking. Die dekt ziektekosten als gevolg van een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij op uw plaats van bestemming.

Naast een zorgverzekering bieden uitgebreidere lang op reis verzekeringen ook een inboedelverzekering aan. Dit is handig indien u een vaste verblijfsplaats heeft in het buitenland en de inboedel daarvan wilt verzekeren tegen brand, storm en inbraak.

Premie

De premie van een lang op reis verzekering is vaak een stuk hoger dan van een normale reisverzekering. Dat is ook begrijpelijk, omdat de verzekeraar de risico's voor een lange tijd moet verzekeren, misschien wel maanden of jarenlang.

De premie is afhankelijk van dekkingsgebieden (Europa of Wereld), leeftijd en gekozen dekking. Rekent u voor een basisdekking voor een reis buiten Europa met een duur van één jaar op een premie tussen de 200 en 400 euro.

De premieverschillen tussen aanbieders van lang op reis verzekeringen zijn behoorlijk, maar vergelijk vooral ook de dekking. Als u lang weg bent van huis, is het risico op een calamiteit redelijk groot en dus wilt u goed verzekerd zijn.

Voorwaarden

Met een lang op reis verzekering kunt u lang op reis, maar ook aan deze verzekering zit altijd een grens. Deze verschilt per verzekeraar, maar ligt ergens tussen het jaar en de vijf jaar.

Sluit u een zorgverzekering als onderdeel van uw lang op reis verzekering af, moet u - net als in Nederland - rekening houdt met een eigen risico op de zorgverzekering.

Datzelfde geldt voor de inboedelverzekering. Die kent, net als een inboedelverzekering in Nederland, vaak een maximum uitkeringsbedrag en mogelijk ook een eigen risico.

Tips

U doet er bij elke reis verstandig aan een annuleringsverzekering af te sluiten en in geval van een lange reis is dit extra aan te raden. Een annuleringsverzekering dekt namelijk ook de kosten van ongebruikte reisdagen indien u onverwacht terug moet naar Nederland. Hoe langer uw reis, hoe groter het aantal reisdagen dat u kunt mislopen en dus zou willen verzekeren met een annuleringsverzekering.

Als u uw zorgverzekering in Nederland wilt opzeggen en zich daarvoor uitschrijft bij uw gemeente, doe dat dan pas na het afsluiten van uw reisverzekering. Meestal kunt u een reisverzekering namelijk alleen afsluiten als u ingeschreven staat in een Nederlandse gemeente.

Als u uw Nederlandse zorgverzekering tijdelijk kunt beëindigen, vergeet dan ook niet uw eventuele zorgtoeslag stop te zetten. Anders zult u dit later terug moeten betalen. Andersom: als u verplicht bent uw zorgverzekering in Nederland aan te houden, kunt u mogelijk wel veel zorgtoeslag krijgen als u tijdens uw reis geen of weinig inkomsten hebt.

Als u zich uitschrijft bij uw gemeente en uw Nederlandse inkomsten stoppen, dan is de kans groot dat de Belastingdienst u oproept om uitleg te geven. Het is verstandig een postadres aan te houden in Nederland en een gemachtigde namens u aan de Belangdienst te laten vertellen dat u op reis bent. Als u hiermee wacht tot na thuiskomst, kan dit veel gedoe met zich meebrengen.

Reisverzekering afsluiten

Doorlopende reisverzekering vanaf

€ 1.54 p/m