Clicky

Reisverzekeringen vergelijken

Reisverzekering voor wintersport en andere risicosporten

Wintersport verzekering

Gaat u tijdens uw reis avontuur op? Gaat u bijvoorbeeld skiën, diepzeeduiken, surfen, mountainbiken of parachutespringen? Dan moet u daarmee rekening houden bij het afsluiten van uw reisverzekering. Standaard worden namelijk in de meeste reisverzekeringen de risico's van dit soort sporten en activiteiten niet gedekt.

Sommige verzekeraars bieden in ieder geval een module wintersport aan, maar ga er niet vanuit dat u hieraan voldoende hebt. In dit hoofdstuk leest u wanneer u een reisverzekering voor wintersport en andere risicosporten kunt afsluiten, welke dekking de verzekering biedt, van welke factoren de hoogte van de premie afhankelijk is en welke voorwaarden er aan een reisverzekering voor wintersport en andere risicosporten zijn verbonden. Tot slot vindt u een aantal tips voor deze speciale reisverzekering.

Wanneer een reisverzekering voor wintersport en andere risicosporten afsluiten?

U heeft een speciale reisverzekering voor risicovolle sporten nodig als u tijdens uw reis een sport of activiteit gaat beoefenen die extra risico's met zich meebrengt en waarvoor u niet standaard verzekerd bent in een reguliere reisverzekering.

Het gaat hierbij niet alleen maar om skiën en snowboarden, maar om een grote groep van risicosporten, waaronder:

Als u twijfelt of uw activiteit onder een risicosport valt en dus mogelijk wordt uitgesloten van uw reisverzekeringdekking, raadpleeg dan de polisvoorwaarden of neem contact op met uw verzekeraar.

Vergelijk en bespaar

Vergelijk direct de reisverzekeringen en vind uw ideale reisverzekering!

Dekking

Als u een speciale verzekering afsluit voor het beoefenen van een risicosport, dekt u daarmee de mogelijke kosten af binnen een aantal categorieën.

Om te beginnen is dat een extra ongevallendekking. Krijgt u tijdens de beoefening van een risicosport een ongeval, is de kans groot dat dit ongeval is uitgesloten van een reguliere ongevallenmodule. Dat betekent dat u geen geld krijgt uitgekeerd als u ten gevolge van het ongeval blijvend invalide raakt en uw nabestaanden krijgen geen uitkering in geval u bij het ongeval overlijdt.

Als er al wel dekking geldt binnen een reguliere ongevallenmodule, dan kan de verzekerde som beperkt zijn.

Ga dus in eerste instantie na of risicosporten zijn uitgesloten van uw ongevallendekking en als dit niet het geval is, bekijk dan in de polisvoorwaarden welke uitkering u krijgt in geval van een ongeval.

Een tweede module waarbinnen u bij de uitvoering van risicosporten mogelijk extra goed verzekerd wilt zijn is bagage.

Het materiaal dat u nodig heeft voor bijvoorbeeld parachutespringen, surfen, duiken of paardrijden is vaak enorm kostbaar. Als de waarde ervan de dekking van de standaard bagagemodule van uw reisverzekering overstijgt, kunt u bij sommige verzekeraars een extra bagagemodule afsluiten voor uw volledige uitrusting. Gedekt wordt dan, net als in de gewone bagagemodule, verlies, diefstal of beschadiging van uw uitrusting.

Kijk in de polisvoorwaarden van uw reisverzekering welke maximale uitkering geldt voor bagage en bepaal of u hieraan genoeg heeft. Is dat niet het geval, kunt u een andere reisverzekering overwegen en mogelijk een die een speciale module aanbiedt voor de uitrusting van kostbare sporten.

Een derde module die u bij reisverzekeringen kunt afsluiten is aansprakelijkheid. Ook hiervoor kan een uitsluiting voor risicosporten gelden. Dat betekent dat eventuele schade die u aan (de eigendommen) van derden toebrengt niet wordt vergoed. Indien dit het geval is, doet u er goed aan een reisverzekering af te sluiten die ook aansprakelijkheidsdekking voor risicosporten dekt of een aparte aansprakelijkheidsverzekering hiervoor te zoeken.

Binnen een gewone reisverzekering verzekert u zichzelf voor noodhulp, waaronder evacuatie uit een noodsituatie en repatriëring naar Nederland indien noodzakelijk. Het kan zijn dat de kosten van noodhulp zijn uitgesloten in geval u in de problemen komt bij uitoefening van een risicosport. Soms zijn risicosporten wel uitgesloten binnen een kortlopende reisverzekering en wel gedekt in een doorlopende reisverzekering. Hoe dan ook is het belangrijk dat u in de polisvoorwaarden nagaat of er een uitsluiting geldt en of de mogelijkheid bestaat de risicosporten alsnog mee te verzekeren. Zo niet, kunt u beter een andere reisverzekering kiezen.

Premie

Voor elke verzekering geldt: hoe hoger de te verzekeren risico's, hoe hoger de premie die hiertegenover staat.

Kies bij de verzekering van risicosporten niet alleen naar de premie. De dekking is in dit geval vaak veel belangrijker. Welke uitsluitingen gelden er en voor welke maximum bedragen ben ik verzekerd? De kans op schade tijdens het uitvoeren van een risicosport is groter dan bij een strandvakantie en de kosten die voortvloeien uit schade die u oploopt zijn vaak groter dan bij risicoarme activiteiten. Het belang van een goede verzekering is daarmee groot en de premie kan daarom zijn kosten dubbel en dwars waard zijn.

Voorwaarden

Veel verzekeraars bieden een wintersportmodule aan. U zou kunnen denken dat alle dekkingen met betrekking tot risicosporten die onder het kopje dekking worden genoemd onder deze module vallen. In werkelijkheid kan de dekking onder de wintersportmodule wel eens beperk zijn tot alleen wintersportgerelateerde sporten en alleen betrekking hebben op uw skiuitrusting, skipassen en skilessen. Deze module vergoedt dan de beschadiging, het verlies of de diefstal van wintersportartikelen, zoals uw ski's, de kosten van niet gebruikte skipassen en misgelopen skilessen als u hier door een verzekerde gebeurtenis geen gebruik van kunt maken.

Voor alle overige schade met betrekking tot het uitvoeren van de wintersport, bent u dan aangewezen op andere modules zoals medische kosten en noodhulp. U moet er daarbij niet van uitgaan dat alle risico's maximaal zijn gedekt en u moet er in ieder geval niet van uitgaan dat de module wintersport ook voor andere risicosporten geldt. Dit is vaak niet het geval.

Als u een reisverzekering voor risicosporten afsluit is het belangrijk om de voorwaarden te bestuderen. Vragen die u zich kunt stellen: waarvoor ben ik verzekerd, waarvoor niet en welke maximale uitkering kan ik krijgen bij schade of letsel?

Tips

Een aantal verzekeraars biedt speciale verzekeringen of een uitgebreide keuze aan extra modules aan met betrekking tot risicosporten. Hieronder zijn Univé, Unigarant, Mondial Assistance en Europeesche Verzekeringen.

Sportbonden, -verenigingen en -organisaties voor risicosporten bieden soms een eigen verzekering aan waarin alle risico's die met de sport samenhangen zijn gedekt. Het kan een goede keuze zijn, omdat vaak de specifieke risico's die bij de sport horen zijn verzekerd. Ook kan er een premievoordeel gelden omdat het een collectieve verzekering is voor alle bij de organisatie aangesloten leden. Kijk op de websites van relevante sportorganisaties om te zien welke verzekeringsmogelijkheden ze aanbieden.

Reisverzekering afsluiten

Doorlopende reisverzekering vanaf

€ 1.54 p/m