Annuleringsverzekering

Annuleringsverzekering

Je kijkt er weken, misschien al maanden naar uit: de vakantie. Maar dan slaat het noodlot toe. Jij of één van je reisgenoten is te ziek om te kunnen vertrekken of iemand uit de familie komt onverwacht te overlijden. Hierdoor kan je vakantie niet doorgaan en moet je deze annuleren. De reiskosten die je dan alsnog kwijt bent, worden (deels) vergoed door een annuleringsverzekering.

Een annuleringsverzekering dekt (een deel van) de kosten die je bij annulering van je reis in rekening worden gebracht door de reis- of vervoersorganisatie en voor de accommodatie. De annuleringsverzekering keert uit als een reis onverwachts niet door kan gaan, maar ook als je een reis onverwachts vroegtijdig moet afbreken. Je kunt alleen aanspraak maken op een annuleringsverzekering als er een dringende reden is voor annulering. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat een van de verzekerden ziek is, dat een familielid (eerste- of tweedegraads) ernstig ziek is of is komen te overlijden, maar kan bijvoorbeeld ook een inbraak in je woning zijn, waardoor je dringend thuis nodig bent.

Welke oorzaken van annulering zijn gedekt staat vermeld in de polisvoorwaarden. Onder het kopje ‘dekking’ komen we hier uitgebreider op terug. Verder lees je in dit hoofdstuk wanneer je een annuleringsverzekering kunt afsluiten, van welke factoren de premie afhankelijk is en welke voorwaarden er aan deze verzekering zijn verbonden. Tot slot vind je een aantal tips voor een annuleringsverzekering.

Wanneer een annuleringsverzekering afsluiten?

Je sluit een annuleringsverzekering af om te voorkomen dat je het geld voor een geboekte reis kwijt bent als door onvoorziene omstandigheden deze reis niet kan doorgaan. Ook ben je verzekerd voor de kosten van reisdagen die je misloopt omdat je later moet vertrekken of eerder naar huis moet gaan. Zoals met elke verzekering, word je met een annuleringsverzekering tegen een bepaald risico verzekerd. Je kunt de annuleringsverzekering dan ook alleen tegelijk met het boeken van de reis afsluiten of kort daarna en niet kort voor vertrek, als je al kunt voorzien dat je de annuleringsverzekering misschien nodig hebt.

Of je voor een annuleringsverzekering kiest, is een persoonlijke afweging. Er kunnen omstandigheden zijn waardoor de kans dat je moet annuleren groter is dan normaal en je er dus in ieder geval verstandig aan doet om een annuleringsverzekering af te sluiten. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een familielid ziek is en er een kans is dat hij of zij komt te overlijden. Of je bent zwanger, wat het risico op complicaties met zich meebrengt en dus op het moeten annuleren van een reis. Als je op zoek bent naar een nieuwe woning, kan een annuleringsverzekering ook verstandig zijn. Kies er dan wel een die de koop van een woning of het aanbod van een huurwoning onder de geaccepteerde redenen van annulering heeft staan.

Vergelijk en bespaar

Vergelijk direct de reisverzekeringen en vind je ideale reisverzekering!

Dekking

De dekking van een annuleringsverzekering verschilt per verzekeraar, maar bestaat in ieder geval uit twee soorten vergoedingen. Ten eerste worden de annuleringskosten vergoed die u door reisorganisatie, vervoerder of verhuurder van de accommodatie in rekening worden gebracht als je nog voor vertrek je reis annuleert. Ten tweede wordt door de annuleringsverzekering de gemiddelde reissom vergoed van iedere dag van de reis die je niet hebt gebruikt omdat je door omstandigheden later vertrok of eerder moest terugkeren.

De dekking van een annuleringsverzekering kan verschillen, maar bestaat meestal uit de volgende geaccepteerde redenen van annulering:

Overlijden, ziekte of ongevalletsel van de verzekerde of een familielid uit de eerste en tweede graad. Annuleren kan ook als een niet meereizend gezinslid een operatie moet ondergaan of als je de zorg krijgt over een eerstegraads familielid nadat die ziek is geworden of een ongeval heeft gehad. Een doktersverklaring of de beoordeling van een medisch adviseur van de verzekeraar kan nodig zijn om vast te stellen dat annulering in geval van ziekte noodzakelijk is.

– Onvrijwillige werkloosheid van verzekerde. Dat wil zeggen dat je zonder eigen schuld bent ontslagen, bijvoorbeeld omdat het bedrijf waar je werkzaam was in zwaar weer is terechtgekomen. De verzekering keert alleen uit als deze werkloosheid na afgifte van de verzekering is ontstaan.

– Je was al werkloos, kreeg een uitkering, maar voor de reis aanvaard je een baan waardoor je niet op reis kunt. Het moet dan wel gaan om een baan van minimaal twintig uur per week voor minimaal een half jaar. 

Verlies of beschadiging privévervoermiddel. Stel dat je met de eigen auto op reis zou gaan, maar de auto wordt kort voor vertrek gestolen, of je wordt aangereden. De annuleringsverzekering keert dan uit, mits de schade niet door jezelf is veroorzaakt, binnen een bepaalde termijn voorafgaand aan de reis heeft plaatsgevonden (gemiddeld 30 dagen) en herstel of vervanging van de auto niet mogelijk is.

– Als je om medische redenen geen inenting mag krijgen die noodzakelijk is voor de reisbestemming, moet je annuleren. Let wel op: de oorzaak hiervan had niet al bekend moeten zijn voordat je de verzekering afsloot.

– Complicaties bij zwangerschap, waardoor annulering of onderbreking van een reis noodzakelijk is.

Schade aan de woning of het bedrijf waar je werkt, waardoor je dringend thuis of op je werk nodig bent. De schade moet zijn ontstaan door brand, explosie, natuurgeweld of diefstal.

– Er kan om dezelfde redenen schade ontstaan aan je reisverblijf, waardoor je daar niet meer kunt blijven. Je kunt dan alleen annuleren (vroegtijdig afbreken) als je geen gelijkwaardig verblijf wordt aangeboden.

Overlijden, ziekte of ongevalletsel van familie of vrienden bij wie je in het buitenland zou verblijven.

– Je moet een donortransplantatie ondergaan.

Echtscheiding kan ook een reden van annulering zijn. Voorwaarde is wel dat echtscheidingsprocedure pas na het boeken van de reis in gang is gezet. Ook het ontbinden van een samenlevingscontract wordt gedekt.

– Als je door vertraging van openbaar vervoer te laat op je reisbestemming arriveert, vergoedt de annuleringsverzekering mogelijk (een deel van) de schade daarvan.

Verlies of diefstal van vereiste reisdocumenten, zoals je paspoort, op de dag van vertrek. Of het buiten je schuld om niet verkrijgen van een benodigd visum voor de reisbestemming.

– Het onverwacht aangeboden krijgen van een huurwoning of de oplevering van een koopwoning, waardoor je thuis moet blijven. Om een reis te kunnen annuleren moet dit binnen een maand voor of na de reis plaatsvinden.

Premie

De premie van een kortlopende annuleringsverzekering bedraagt doorgaans 5.5% tot 6.5 % van de reissom. Een annuleringsverzekering kent minder keuzemogelijkheden dan een reisverzekering. Wel zijn soms extra dekkingen mogelijk. Een extra dekking kan bijvoorbeeld zijn dat bij verlaat vertrek of vervroegde terugkeer niet alleen de gemiste reisdagen worden vergoed, maar de volledige reissom. Of er zijn extra gronden waarop je een reis mag annuleren. Zo is het bij bepaalde verzekeraars tegen een toeslag mogelijk om een levensbedreigende ziekte, ernstig ongeval of het overlijden van een huisdier te verzekeren. Mocht er iets met je hond of kat gebeuren, dan kun je met vergoeding van de reissom je reis annuleren.

Net als bij een reisverzekering, loont het bij een annuleringsverzekering al snel om voor een doorlopende variant te kiezen. Een doorlopende annuleringsverzekering is waarschijnlijk voordeliger als je meer dan eens per jaar een reis maakt of als je één reis maakt met een aanzienlijke reissom. Je betaalt bij een kortlopende annuleringsverzekering immers een percentage van die reissom. Het omslagpunt ligt, afhankelijk van de verzekeraar, bij een reissom van ongeveer duizend euro.

Voorwaarden

In de dekking van een annuleringsverzekering zitten ook direct de belangrijkste voorwaarden besloten. Zo kun je annuleren als je ziek bent, maar niet als je al ziek was toen je de reis boekte. Net zo goed mag je annuleren als je om medische redenen geen noodzakelijke inenting kan krijgen, maar niet als je dat bij het boeken van de reis al wist.

Een annuleringsverzekering moet gelijktijdig met een reis worden afgesloten of binnen een korte termijn – meestal binnen zeven dagen – daarna om geldig te kunnen zijn. Het is bij sommige verzekeraars mogelijk de annuleringsverzekering later, op ieder gewenst moment, af te sluiten, maar dan worden vaak beperkende voorwaarden opgelegd, zoals het niet meer verzekerd zijn tegen ziekte.

De gronden waarop je mag annuleren zijn bij de meeste verzekeraars ongeveer gelijk. In de voorwaarden verschillen vooral de maximaal verzekerde bedragen. Kijk goed waarop je recht hebt.

Kortlopende annuleringsverzekeringen zijn alleen geldig voor de reis waarvoor je ze hebt afgesloten. Doorlopende annuleringsverzekeringen zijn het hele jaar door geldig en worden, tenzij tijdig opgezegd, stilzwijgend met opnieuw een jaar verlengd.

Tips

Vergelijk annuleringsverzekeringen op hun premie en voorwaarden. Een lage premie kan betekenen dat je tegen een lager maximaal bedrag bent verzekerd of dat er strengere voorwaarden gelden.

Net als bij een reisverzekering heb je de keuze uit een kortlopende en een doorlopende annuleringsverzekering. Kortlopend voor de duur van één reis, doorlopend voor het hele jaar met automatische verlenging. Reis je regelmatig, dan kan het gunstiger zijn om een doorlopende annuleringsverzekering te nemen.

Ben je gezond, is je familie dat ook en verwacht je geen bijzondere omstandigheden in de aanloop naar je reis, dan is de verleiding groter om geen kosten te maken voor een annuleringsverzekering. Het is goed om de risico’s af te wegen, maar besef wel dat onheil meestal niet gepland komt en een ongeluk in een klein hoekje zit. Neem ook de hoogte van de reissom in je afweging mee. Is de besparing op de annuleringsverzekering je het risico om de reissom volledig kwijt te kunnen raken waard?

(Visited 42 times, 1 visits today)