Doorlopende reisverzekering

Doorlopende reisverzekering

Wie regelmatig op reis gaat en geen zin heeft om bij elke reis na te moeten denken over een reisverzekering, kan dat eenvoudig oplossen door een doorlopende reisverzekering af te sluiten.

Een doorlopende reisverzekering is een reisverzekering die het hele jaar doorloopt. Hiermee ben je 365 dagen per jaar verzekerd voor calamiteiten in het buitenland. Het maakt daarbij niet uit wanneer, hoe vaak en hoe lang je op reis gaat. Elke reis is automatisch verzekerd.

Op deze pagina lees je wanneer je een doorlopende reisverzekering kunt afsluiten, welke dekking de verzekering biedt, van welke factoren de hoogte van de premie afhankelijk is en welke voorwaarden er aan een doorlopende reisverzekering zijn verbonden. Tot slot vind je een aantal tips voor een doorlopende reisverzekering.

Wanneer een doorlopende reisverzekering afsluiten?

Ga je vaker dan één keer per jaar op vakantie? Dan loont het al snel om in plaats van kortlopende reisverzekeringen per reis, een doorlopende reisverzekering af te sluiten. Bij de voorbereiding van je vakantie hoef je dan niet meer na te denken over de reisverzekering, want die is er al en de premie van de doorlopende reisverzekering is goedkoper dan die van verschillende kortlopende reisverzekeringen.

Vergelijk en bespaar

Vergelijk direct de reisverzekeringen en vind je ideale reisverzekering!

Dekking

Met een doorlopende reisverzekering ben je het hele jaar door verzekerd tegen problemen op reis. Je bent verzekerd tegen zowel materiële schade als persoonlijke schade.

De dekking van een doorlopende reisverzekering is onder te verdelen in een aantal categorieën. Hieronder noemen we de belangrijkste en meest voorkomende. De benamingen voor deze categorieën of modules kunnen per verzekeraar verschillen.

 • Reisbagage
 • Persoonlijke hulp
 • Buitengewone kosten
 • Telecommunicatiekosten
 • Schade logies
 • Aansprakelijkheid
 • Medische kosten
 • Voertuighulp
 • Wintersport
 • Ongevallen
 • Rechtsbijstand
 • Geld en cheques
 • Zakenreizen

Reisbagage
In de meeste reisverzekeringen behoort reisbagage tot de standaarddekking. Echter, de dekking verschilt per verzekeraar. Verschillen zitten er met name in de maximumvergoeding en het eigen risico. Bagage wordt in een aantal subcategorieën verzekerd. Je kunt hierbij denken aan bagage, film- en fotoapparatuur, kampeerspullen, reisdocumenten, sieraden en horloges en hobby- en sportuitrusting. Mocht je bagage zijn beschadigd, dan vergoedt de reisverzekering mogelijk de reparatiekosten.

Persoonlijke hulp
Je moet er niet aan denken, maar er kan altijd iets vervelends gebeuren in het buitenland. In zo’n geval kun je de alarmcentrale van je reisverzekeraar bellen. Zij staan je in een lastige situatie bij, bijvoorbeeld als je gezondheidsproblemen hebt of administratieve ondersteuning na diefstal nodig hebt. Zo kan je reisverzekering zorgen voor het toesturen van noodzakelijke medicijnen en wordt hulp geboden bij verlies van paspoort en visum.

Buitengewone kosten
Buitengewone kosten zijn onder meer de extra verblijfskosten die worden gemaakt als je noodzakelijk langer op de plaats van bestemming moet blijven. Verder bestaan buitengewone kosten uit het verzorgen van repatriëring (terugkeer) naar Nederland als je ziek bent of als iemand thuis ernstig ziek is of is overleden. Ook de bekende gipsvluchten voor wintersporters die een botbreuk hebben opgelopen vallen onder repatriëring. Ook opsporing, redding en berging (van je lichaam indien je overlijdt) als je in een noodsituatie terechtkomt, vallen onder buitengewone kosten. Denk bijvoorbeeld aan een helikopter die je uit bergachtig gebied moet redden, omdat je bent overvallen door slecht weer. De kosten van een reddingsoperatie zijn vaak enorm. Dankzij een reisverzekering draai je zelf niet op voor deze kosten. Vaak vergoedt een reisverzekering ook het vervoer van een familielid naar uw reisbestemming als je in geval van een noodsituatie – overlijden of ernstige ziekte van een reispartner – nog niet direct naar Nederland terugkeert.

Telecommunicatiekosten
Als je in de problemen komt en contact moet opnemen met de alarmcentrale van de reisverzekeraar, maak je hoge telefoonkosten. Je moet waarschijnlijk verschillende telefoontjes plegen om zaken te overleggen en te regelen. De telefoonkosten die je moet maken worden binnen deze module vergoed.

Schade logies
Je gaat waarschijnlijk zorgvuldig om met de vakantieaccommodatie, maar een ongeluk zit een klein hoekje. Servies dat sneuvelt, een terrasmeubel dat wordt ontwricht of een kind dat met zijn bal per ongeluk een raam ingooit. Mocht je onverhoopt schade veroorzaken tijdens de vakantie aan het verblijfadres of de inventaris daarvan, wordt deze vergoed door de reisverzekering in een aparte module. Deze is vaak onderdeel van de basisdekking. Voor de schade die wordt vergoed is wel een maximum vastgesteld, dat per verzekeraar verschilt.

Aansprakelijkheid
Sommige reisverzekeraars noemen de vergoeding die wordt uitgekeerd bij schade die je veroorzaakt aan logies ook ‘aansprakelijkheid’. Een echte aansprakelijkheidsverzekering gaat echter veel verder en dekt alle schade die je tijdens de reis toebrengt aan iemand anders of andermans eigendom en waarvoor je aansprakelijk wordt gesteld. Deze kosten kunnen enorm oplopen en met een goede aansprakelijkheidsmodule ben je verzekerd voor claims tot honderdduizenden euro’s.

Medische kosten
Ziekenhuiskosten zijn in sommige landen stukken hoger dan in Nederland. Mocht je de pech hebben tijdens de vakantie in een ziekenhuis terecht te komen, dan worden door de zorgverzekering doorgaans de kosten hiervan vergoed tegen het in Nederland gebruikelijke tarief. Via de module medische kosten in de reisverzekering kun je de eventueel hogere kosten verzekeren. Het is niet mogelijk om bijvoorbeeld een cosmetische ingreep in het buitenland te verhalen op de reisverzekering. De medische behandeling moet medisch noodzakelijk zijn en worden uitgevoerd door een erkende arts in een erkend ziekenhuis of bevoegde kliniek. Als je naar het ziekenhuis gaat, neem dan direct contact op met het alarmnummer van de reisverzekering. Voor (dringende) tandheelkundige behandelingen moet men zich vaak apart verzekeren.

Voertuighulp
Pech onderweg, met de auto langs de ‘route du soleil’ of op een verlaten berghelling. Geen prettig vooruitzicht. In de reisverzekering kun je voertuighulp meeverzekeren in een extra module. Verstandig als je met een motorvoertuig naar het buitenland gaat en pechhulp in het buitenland nog niet hebt verzekerd via bijvoorbeeld de ANWB. De dekking verschilt per verzekeraar, maar bestaat doorgaans uit reparatie langs de weg, repatriëring van een kapot voertuig naar Nederland en vervangend vervoer (vaak tot een bepaald aantal dagen en een maximum bedrag per dag). Ook de kosten voor het eventueel toesturen van onderdelen kunnen zijn opgenomen in de verzekering. Soms worden in deze module zelfs extra verblijfskosten vergoed die je moet maken omdat je op de reparatie van het voertuig moet wachten.

Wintersport
Vrijwel alle reisverzekeringen bieden een aparte module ‘wintersport’ aan. Soms is wintersport standaard meeverzekerd in een doorlopende reisverzekering, soms is een deel van het wintersportrisico in de basisreisverzekering meegenomen en kun je je voor een ander deel apart verzekeren. In de module worden de specifieke risico’s verzekerd die skiën en snowboarden met zich meebrengen. Je kunt hierbij denken aan verlies of diefstal van wintersportmateriaal, zoals ski’s, skistokken en -schoenen. Ook de kosten van niet genoten wintersportdagen, bijvoorbeeld als je door een ongeval niet meer kunt skiën, worden in de module wintersport meegenomen. Het gaat hierbij onder meer om de kosten van skipassen en skilessen die je niet kunt volgen. Soms zijn in de module ‘wintersport’ ook andere risicosporten meeverzekerd, zoals duiken en parachutespringen. Lees meer in het hoofdstuk ‘Reisverzekering voor wintersport en andere risicosporten’.

Ongevallen
Krijg je tijdens je vakantie een ongeval? Dan zul je al snel aanspraak maken op een aantal onderdelen van de reisverzekering. Bij een ongeval met een motorvoertuig ben je gebaat bij de module voertuighulp. Raak jij of één van je medereizigers gewond, dan komt de module medische kosten om de hoek kijken. De specifieke module ‘ongevallen’ biedt een ander soort dekking. Het keert een vast bedrag uit als de verzekerde door een ongeval blijvend invalide wordt of komt te overlijden. In het laatste geval wordt het bedrag aan de familie uitgekeerd. De vergoeding is bedoeld voor de hoge kosten waarmee je te maken krijgt als je invalide raakt (denk aan huisaanpassingen) of komt te overlijden (uitvaart e.d.) . De uitkering bij blijvende invaliditeit is groter dan bij overlijden. Daarnaast is de vergoeding die wordt uitgekeerd afhankelijk van leeftijd.

Rechtsbijstand
Met reisrechtsbijstand ben je verzekerd voor juridisch advies en bijstand als je dat op reis nodig hebt. Ook juridische zaken die betrekking hebben op de reis, maar in Nederland moeten worden afgehandeld, zijn verzekerd. Je kunt denken aan advocaat- en proceskosten.

Geld en cheques
Met een module geld en cheques kun je het verlies of de diefstal van geld en cheques die je met je meedraagt verzekeren. Hiervoor geldt altijd een maximumbedrag.

Zakenreizen
Reis je veel voor je werk? Dan wil je tijdens deze reizen misschien ook goed verzekerd zijn. Zakenreizen vallen in principe niet onder een standaard reisverzekering. Bij sommige verzekeraars is het mogelijk om een module zakenreizen af te sluiten. Dit dekt bijvoorbeeld onverwachte kosten als je op bezoek bent bij een zakenrelatie of in het buitenland een beurs of congres bezoekt. Ook stage- en studiereizen kunnen soms worden verzekerd binnen deze module. Let goed op als de reis een zakelijk karakter heeft. Het is dan noodzakelijk om deze module te kiezen, anders ben je niet verzekerd.

Premie

De premie van je doorlopende reisverzekering bestaat uit de premie voor de basisverzekering en de extra premiekosten van eventueel aanvullende modules. Je kunt een doorlopende reisverzekering afsluiten voor iedereen binnen het gezin. Kinderen zijn doorgaans gratis meeverzekerd (tot vijf jaar), maar moet je wel bij de verzekering aanmelden. De premie van een doorlopende reisverzekering betaal je per jaar. Tenzij je  de verzekering opzegt, wordt de doorlopende reisverzekering stilzwijgend verlengd en de premie vaak automatisch geïncasseerd voor het volgende jaar. Er bestaat voor een reisverzekering meestal geen no-claimkorting, zoals bij de autoverzekering. Dat wil zeggen dat de premie niet jaarlijks wordt verlaagd als je geen kosten claimt. Er bestaan creatieve uitzonderingen. Zo heeft Ditzo een koppeling met de autoverzekering. Wie no-claimjaren opbouwt op zijn autoverzekering, krijgt ook korting op de reisverzekering.

Voorwaarden

Hoewel de onderdelen van een reisverzekering bij elke verzekeraar ongeveer gelijk zijn, zijn er behoorlijke verschillen in de dekking per onderdeel. Denk bijvoorbeeld aan de maximum uitkering voor gestolen bagage en het eigen risico dat je zelf moet betalen. Ook voertuighulp bij pech onderweg is bij de ene verzekeraar een stuk uitgebreider dan bij de andere verzekeraar. Bij de ene verzekeraar wordt alleen vervangend vervoerd aangeboden, bij een ander worden ook de extra verblijfskosten betaald wanneer je wil wachten op reparatie. Kijk goed naar de voorwaarden voordat je een verzekering afsluit en vergelijk verzekeraars niet alleen op premie, maar ook op dekking.

Doe in geval van verlies of diefstal van je eigendommen of schade die door een ander is toegebracht altijd aangifte. Dit is vaak een voorwaarde van de reisverzekering om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Reis je met jonge kinderen, voor wie nog geen premie hoeft te worden betaald? Meld ze dan wel aan bij de reisverzekering, anders zijn ze niet meeverzekerd.

Een doorlopende reisverzekering wordt stilzwijgend verlengd. Wil je de verzekering beëindigen, dan moet je dit voor het begin van een nieuw verzekeringsjaar aangeven. Op het polisblad staat de prolongatiedatum van de verzekering vermeld.

Tips

Wie meer dan eens per jaar op reis gaat, doet er al snel verstandig aan een doorlopende reisverzekering af te sluiten. Zo hoef je het hele jaar niet meer om te kijken naar je reisverzekering en ben je goedkoper uit.

Het kan natuurlijk voorkomen dat je een periode lang minder of helemaal niet op reis gaat. Als je dit weet, valt het te overwegen om de doorlopende reisverzekering te beëindigen. Je kunt hem altijd weer opnieuw aanvragen.

Als je een doorlopende reisverzekering hebt, bekijk dan wel voor elke afzonderlijke reis of de dekking voldoet. Voor het eerst met het vliegtuig de oceaan over? Vergeet niet de reisverzekering van Europa- naar Werelddekking aan te passen. Ga je voor het eerst in je leven skiën? Dan wil je wellicht de extra risico’s die dit met zich meebrengt meeverzekeren. Het is meestal eenvoudig om modules aan de reisverzekering toe te voegen. Modules afmelden kan ook. Houd hierbij wel rekening met een opzegtermijn (bijvoorbeeld de resterende duur van het verzekerde jaar).

Vergelijken loont. Een verzekeraar waar je al andere verzekeringen hebt afgesloten, doet waarschijnlijk een kortingsaanbod op een reisverzekering. Toch kan een andere verzekeraar goedkoper zijn. En let natuurlijk ook goed op de dekking. Een lage premie kan ook betekenen dat je minder krijgt uitgekeerd bij eventuele schade of onverwachte kosten.

(Visited 53 times, 1 visits today)