Lang op reis verzekering

Lang op reis verzekering

Wat een heerlijk vooruitzicht! Voor lange tijd op reis. Een wereldreis met backpack of voor een half jaar de handen uit de mouwen in een ontwikkelingsland. Op zo’n lang verblijf in het buitenland bereid je je natuurlijk goed voor en daarbij hoort ook het afsluiten van een reisverzekering.

Echter, een normale reisverzekering is niet geldig voor lange reizen. Je hebt een speciale verzekering nodig. Een lang op reis verzekering, globettrotter- of wereldreisverzekering is een reisverzekering voor reizen met een lange duur. In dit hoofdstuk lees je wanneer je een lang op reis verzekering kunt afsluiten, welke dekking de verzekering biedt, van welke factoren de hoogte van de premie afhankelijk is en welke voorwaarden er aan een lang op reis verzekering zijn verbonden. Tot slot vind je een aantal tips voor een lang op reis verzekering.

Wanneer een lang op reis verzekering afsluiten?

Je sluit een speciale lang op reis verzekering af als je maandenlang gaat backpacken, vrijwilligerswerk gaat doen, maar bijvoorbeeld ook als je als au pair gaat werken of in het buitenland gaat studeren.

Je hebt een lang op reis verzekering nodig als je langer op reis gaat dan de maximale reisduur die wordt gedekt binnen een reguliere reisverzekering. De grens ligt meestal tussen de 60 en 90 dagen, afhankelijk van de verzekeraar. Ga je niet langer dan drie maanden weg, dan heb je dus waarschijnlijk aan een gewone reisverzekering voldoende. Check hiervoor de voorwaarden van de verzekering.

Vergelijk en bespaar

Vergelijk direct de reisverzekeringen en vind je ideale reisverzekering!

Dekking

Voor een groot deel is de dekking van een lang op reis verzekering vergelijkbaar met die van een gewone reisverzekering. In de basisdekking is doorgaans opgenomen:

  • Persoonlijke hulp: assistentie van de alarmcentrale van de verzekeraar
  • Buitengewone kosten: het regelen en betalen van repatriëring naar Nederland bijvoorbeeld in geval van ziekte en de kosten van opsporing, redding en evacuatie in geval van een noodsituatie.
  • Bagage: verlies, diefstal of beschadiging van bagage, verzekerd tot een bepaald maximum bedrag.

Daarnaast zijn veel extra modules af te sluiten, zoals:

  • Medische kosten: de extra kosten van medische hulp die hoger zijn dan worden vergoed in de zorgverzekering.
  • Voertuighulp: bij pech onderweg, reparaties, repatriëring van een voertuig naar Nederland en vervangend vervoer in het buitenland.
  • Ongevallen: een uitkering indien je door een ongeval blijvend invalide raakt of komt te overlijden.
  • Aansprakelijkheid: de kosten waarvoor je aansprakelijk wordt gesteld voor de schade die je toebrengt aan iemand anders. Ook worden beperkte aansprakelijkheidsmodules aangeboden voor de schade die je toebrengt aan je logeerverblijf.
  • Geld en cheques: indien je die door verlies of diefstal kwijtraakt, tot een maximum bedrag.

Een uitgebreide beschrijving van alle modules vind je onder het kopje ‘Dekking’ op de pagina Doorlopende reisverzekering.

Net als bij een gewone reisverzekering geldt voor een lang op reis verzekering vaak een Europa- en een Werelddekking die je kiest op basis van je bestemming.

Er bestaan ook lang op reis verzekeringen met een nog uitgebreidere dekking. Naast de modules die in een gewone reisverzekering voorkomen, is het dan ook mogelijk een zorgverzekering en inboedelverzekering af te sluiten.

Een zorgverzekering bij je reisverzekering is alleen nodig als je de zorgverzekering in Nederland tijdens de reis opzegt. Daarvoor gelden strenge voorwaarden. Je kunt je Nederlandse zorgverzekering alleen stopzetten als je langer dan een jaar weggaat, je uitschrijft bij de gemeente en tijdens de reis geen sociale en economische binding hebt met Nederland. Dat wil zeggen dat je geen Nederlandse inkomsten mag ontvangen in de periode van afwezigheid, daaronder vallen ook buitenlandse inkomsten van een Nederlandse werkgever. Ook bijvoorbeeld de verplichtingen die horen bij een huur- of koopwoning worden beschouwd als binding met Nederland.

Het heeft geen zin te proberen je zorgverzekeraar voor de gek te houden. Als je je niet uitschrijft bij de gemeente, komt de zorgverzekeraar daar achter als je je bij terugkomst weer inschrijft en moet je de zorgpremie terugbetalen over alle maanden dat je weg was, plus dertig procent boete.

Kom je terug in Nederland, dan moet je je zo snel mogelijk weer melden bij een zorgverzekeraar. Inschrijven kan alleen als je ook weer bent ingeschreven bij de gemeente. En dat kan weer alleen als je een huur- of koopcontract van een woning kan overleggen. Heb je die nog niet, dan laat je je waarschijnlijk inschrijven bij een familielid of vriend. Let daarbij wel op dat dit financiële consequenties kan hebben, omdat de samenstelling van het huishouden waar je intrekt verandert.

Het is hoe dan ook niet eenvoudig om onder de Nederlandse zorgverzekeringsplicht uit te komen. Simpelweg langer dan een jaar wegblijven is zeker niet genoeg. Neem voor meer informatie contact op met de zorgverzekeraar.

Een zorgverzekering als onderdeel van een reisverzekering kent, net als in Nederland, vaak een basisdekking en aanvullende dekking. In de basisdekking zijn huisartskosten en ziekenhuiskosten opgenomen en waarschijnlijk ook repatriëring in geval van nood en vervoer van een stoffelijk overschot naar Nederland (kosten die normaal onder buitengewone kosten of noodhulp vallen).

In een aanvullende dekking zijn ook kosten voor bijvoorbeeld zwangerschap en bevalling, psychische hulp, alternatieve geneeswijzen en tandheelkundige kosten mee te verzekeren.

Een zorgdekking die specifiek bestaat voor het buitenland is de molestdekking. Die dekt ziektekosten als gevolg van een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij op uw plaats van bestemming.

Naast een zorgverzekering bieden uitgebreidere lang op reis verzekeringen ook een inboedelverzekering aan. Dit is handig indien je een vaste verblijfsplaats hebt in het buitenland en de inboedel daarvan wilt verzekeren tegen brand, storm en inbraak.

Premie

De premie van een lang op reis verzekering is vaak een stuk hoger dan van een normale reisverzekering. Dat is ook begrijpelijk, omdat de verzekeraar de risico’s voor een lange tijd moet verzekeren, misschien wel maanden of jarenlang.

De premie is afhankelijk van dekkingsgebieden (Europa of Wereld), leeftijd en gekozen dekking. Reken je voor een basisdekking voor een reis buiten Europa met een duur van één jaar op een premie tussen de 200 en 400 euro.

De premieverschillen tussen aanbieders van lang op reis verzekeringen zijn behoorlijk, maar vergelijk vooral ook de dekking. Als je lang weg bent van huis, is het risico op een calamiteit redelijk groot en dus wil je goed verzekerd zijn.

Voorwaarden

Met een lang op reis verzekering kun je lang op reis, maar ook aan deze verzekering zit altijd een grens. Deze verschilt per verzekeraar, maar ligt ergens tussen het jaar en de vijf jaar.

Sluit je een zorgverzekering als onderdeel van je lang op reis verzekering af, dan moet je – net als in Nederland – rekening houden met een eigen risico op de zorgverzekering.

Datzelfde geldt voor de inboedelverzekering. Die kent, net als een inboedelverzekering in Nederland, vaak een maximum uitkeringsbedrag en mogelijk ook een eigen risico.

Tips

Je doet er bij elke reis verstandig aan een annuleringsverzekering af te sluiten en in geval van een lange reis is dit extra aan te raden. Een annuleringsverzekering dekt namelijk ook de kosten van ongebruikte reisdagen indien je onverwacht terug moet naar Nederland. Hoe langer de reis, hoe groter het aantal reisdagen dat je kunt mislopen en dus zou willen verzekeren met een annuleringsverzekering.

Als je de zorgverzekering in Nederland wilt opzeggen en je daarvoor uitschrijft bij de gemeente, doe dat dan pas na het afsluiten van de reisverzekering. Meestal kun je een reisverzekering namelijk alleen afsluiten als je ingeschreven staat in een Nederlandse gemeente.

Als je de Nederlandse zorgverzekering tijdelijk kunt beëindigen, vergeet dan ook niet de eventuele zorgtoeslag stop te zetten. Anders zul je dit later terug moeten betalen. Andersom: als je verplicht bent de zorgverzekering in Nederland aan te houden, kun je mogelijk wel veel zorgtoeslag krijgen als je tijdens de reis geen of weinig inkomsten hebt.

Als je je uitschrijft bij de gemeente en de Nederlandse inkomsten stoppen, dan is de kans groot dat de Belastingdienst je oproept om uitleg te geven. Het is verstandig een postadres aan te houden in Nederland en een gemachtigde die namens jou aan de Belastingdienst kan vertellen dat je op reis bent. Als je hiermee wacht tot na thuiskomst, kan dit veel gedoe met zich meebrengen.

(Visited 70 times, 1 visits today)