Reisverzekeringen.nl

Ga goed voorbereid op reis!

5

Ebola en reizen

Auteur: Koen | 30-10-2014

Er zijn vele vreselijke en dodelijke ziektes op de wereld. De ziekte Ebola trekt de laatste tijd vooral de aandacht vanwege haar snelle verspreiding, het zware ziektebeeld en het feit dat er geen vaccin voor is. Ebola komt vooral voor in West-Afrika. De Rijksoverheid heeft dan ook aangeraden om tijdens reizen naar deze gebieden rekening te houden met de slechte veiligheidssituatie. Maar wat is nu precies het probleem en wat kun je als reiziger doen?

Wat is ebola?

Ebola is een infectieziekte veroorzaakt door een virus waardoor er bij de patiënt inwendige bloedingen ontstaan. Deze ontstekingen in de kleine bloedvaatjes hebben uiteindelijk tot gevolg dat organen onherstelbaar aangetast raken. Verder ervaren patiënten meestal de volgende, zware ziekteverschijnselen:

• Veel koorts
• Pijnlijke spieren
• Ernstige hoofdpijn
• Overgeven en diarree
• Bloedingen

De verschijnselen ontstaan meestal tussen de 2 en 21 dagen na de besmetting (het gemiddelde ligt op een week). Wanneer je ebola krijgt is de kans zo’n 50% dat je komt te overlijden.

Waar komt ebola veel voor?

Ebola komt vooral voor in West-Afrika, in de landen Sierra Leone, Guinea en Liberia. De naam voor de ziekte komt van de rivier Ebola in Congo, hier werd het virus in 1976 voor het eerst gevonden. Ebola komt dus al vele jaren voor, er vinden af en toe kleine uitbraken plaats in Afrika. De huidige epidemie is vrij groot, met een hoog aantal slachtoffers en nu zijn er ook gevallen van de ziekte voorgekomen in andere delen van de wereld, waaronder West-Europa. Deze verspreiding is het gevolg van het feit dat ebola een besmettelijke ziekte met weinig genezingskans is.

Hoe groot is de kans dat ik tijdens mijn reis ebola krijg?

Voor reizigers naar West-Afrika is de kans op ebola niet heel groot. De besmetting kan echt alleen via direct vochtcontact (bloed, urine, sperma, zweet, braaksel of urine) of het eten van besmette, wilde dieren plaatsvinden. Daarnaast zijn personen pas besmettelijk wanneer ze daadwerkelijk ziekteverschijnselen hebben. In een vliegtuig, hotel of andere openbare plaats zal je dus niet snel ziek worden. Vooral personen die zich in de directe omgeving van een patiënt bevinden, zoals familie en artsen, hebben kans op besmetting. Slechte hygiënische omstandigheden en armoede spelen hierbij ook een rol.

Ontdekken en behandelen

Via bloedonderzoek kan aangetoond worden of iemand ebola heeft. Een ebola patiënt moet snel herkend en vervolgens geïsoleerd worden. Iedereen die in direct contact is geweest met een patiënt dient vanwege besmettingsgevaar een tijdje gevolgd te worden om te controleren of er geen overdracht heeft plaatsgevonden. De behandeling van ebola is vooral gericht op het behandelen van de complicaties, voor de ziekte zelf is nog geen genezing. Er worden in Amerika wel een aantal zeer experimentele behandelingen toegepast, maar het is niet bewezen dat die werken.

Krijg je na je reis klachten zoals koorts of hoofdpijn? Dit kan ook zeer goed een normale griep of malaria zijn. Neem echter wel altijd direct telefonisch contact op met je huisarts om een speciale afspraak te maken voor een onderzoek.

Reisadvies Rijksoverheid

Gebieden waar de laatste tijd veel ebola-uitbraken zijn geconstateerd, zijn door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gekenmerkt als gebieden met slechte veiligheidssituaties. Het reizen naar deze gebieden wordt dan ook afgeraden. Je vindt de actuele lijst van gebieden met negatief reisadvies op de Website van de Rijksoverheid. Momenteel gaat het om de volgende gebieden:

• Nigeria
• Liberia
• Guinee
• Guinee-Bissau
• Sierra Leone

Veel mensen besluiten echter om uit voorzorg ook hun reis naar andere West-Afrikaanse gebieden te annuleren. De meeste reisverzekeringen zullen voor een annulering met betrekking tot ebola echter geen vergoeding voor uitkeren. Meer informatie hierover kun je lezen op de pagina negatief reisadvies en de reisverzekering.

Maatregelen Afrikaanse landen

Er zijn Afrikaanse landen (bijvoorbeeld Gambia) waar de eigen overheid besloten heeft om strenge maatregelen tegen de verspreiding van ebola te nemen. Dit kan tot gevolg hebben dat (binnenlandse) vluchten die je geboekt hebt geannuleerd zijn of dat bepaalde grenzen helemaal dicht zijn voor toeristen. Je kunt voor meer informatie hierover terecht bij de ambassade van het land waar je naartoe reist of je reisorganisatie.