Reisverzekeringen.nl

Ga goed voorbereid op reis!

5

Reisverzekering en het Zika virus

Auteur: Koen | 04-02-2016

De media staat er vol van: het zika virus roept nogal wat vragen op. Wat is het zika virus en hoe kan je besmet raken? In welke gebieden heerst zika? Is er reden tot bezorgdheid of bestaat er een vaccin? Ten slotte is het handig te weten in hoeverre je een beroep kan doen op je reisverzekering op het moment dat je (mogelijk) met zika in aanraking komt.

Wat is het Zika virus?

Het zika virus, familie van andere flavivirussen als knokkelkoorts en gele koorts, heeft zikakoorts tot gevolg. Je kan besmet raken met het virus indien je door een Aedes-mug wordt gestoken. Recentelijk is het nieuws verschenen dat wetenschappers vermoeden dat er ook mensen besmet zijn geraakt als gevolg van seksueel contact. Het zika virus geeft mogelijk de volgende symptomen:

– Koorts (acuut van aard, maar niet altijd hoog);
– Hoofdpijnklachten;
– Uitslag op de huid, in de meeste gevallen eerst op het gezicht en later de rest van het lichaam;
– Oogontsteking (oogbindvliesontsteking);
– Spier- en/of gewrichtspijn (vooral aan de handen en voeten);
– Gevoelloosheid.

Andere, minder frequente symptomen kunnen diarree, braken, buikpijn of gebrek aan eetlust zijn. De eerste ziekteverschijnselen openbaren zich zo’n 3 tot 12 dagen na besmetting, hoewel maar 25% van de mensen daadwerkelijk klachten krijgt. Het ziekteverloop is mild van aard en gaat vanzelf over: het overgrote deel van besmette mensen zijn na 2 tot 7 dagen zonder ernstige problemen hersteld. Raak je geïnfecteerd tijdens je zwangerschap? In dat geval kan het zika virus schadelijk zijn voor het ongeboren kindje.

Waar komt zika voor?

Op dit moment zijn gevallen van zika bekend in met name Afrika, Centraal- en Zuid Amerika, Mexico en het Caribisch gebied. De steekmuggen van de Aedes familie komen vooral voor in de tropen en in en rondom huizen in deze gebieden. De muggen voeden zich hoofdzakelijk met mensenbloed en zijn zowel overdag, in de namiddag en het begin van de avond actief. Het is om deze reden zeer belangrijk je goed te beschermen tegen muggenprikken.

Voorzorgsmaatregelen

– Gebruik en draag kleding dat je lichaam goed bedekt;
– Zorg ervoor dat onbedekte lichaamsdelen goed ingesmeerd zijn met een muggenweermiddel dat diethyltoluamide (DEET) bevat. Ben je zwanger of heb je kinderen jonger dan 2 jaar? Gebruik dan maximaal 30% concentratie DEET.
– Zorg ervoor dat je onder een klamboe slaapt en de ruimte zoveel mogelijk muggenvrij is.

Risicogroepen: zwangerschap, immuunstoornis of chronisch ziek

Bepaalde risicogroepen dienen extra voorzichtig te zijn met het afreizen naar gebieden waar het zika virus kan worden opgelopen. Op dit moment lijkt er een verband te bestaan tussen het zikavirus en zwangerschap. Indien je als zwangere vrouw, met name in het eerste trimester van je zwangerschap, wordt gestoken, kan het virus hersenafwijkingen (bijvoorbeeld microcefalie) bij de foetus teweeg brengen. Dit verband wordt op moment van schrijven onderzocht door wetenschappers.

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) geeft zwangere vrouwen en vrouwen die zwanger proberen te worden het advies niet naar Zuid Amerika op vakantie te gaan. Van een negatief reisadvies is echter geen sprake: reisorganisaties zijn om deze reden niet verplicht om je reis zonder extra kosten om te boeken. Ook patiënten met een immuunstoornis of chronisch zieken worden geadviseerd alvorens af te reizen naar een gebied waar zika heerst een afspraak te maken met de (huis)arts of reizigerskliniek.

Reis- en annuleringsverzekering

In hoeverre kan je voorafgaand aan of tijdens je reis een beroep doen op je reisverzekering? En indien je een reis had gepland naar een zika gebied, kan deze reis dan via je annuleringsverzekering worden geannuleerd?

Reisverzekering

Om gelijk met de deur in huis te vallen: er is op dit moment geen medicijn om het zika virus te doden of een vaccin om het te voorkomen. De mogelijke behandelingen zijn alleen gericht op symptoombestrijding. Desondanks is het erg belangrijk met een dekkende reisverzekering richting een risicogebied af te reizen. De eventuele aanvullende medische kosten in geval ziekenhuisopname of repatriëring naar Nederland worden namelijk vergoed door je reisverzekering.

Annuleringsverzekering

Annuleringsverzekeringen bestaan in verschillende soorten en maten: zo kan je een kortlopende-, doorlopende- of allrisk annuleringsverzekering afsluiten.

Wil je van de reis afzien omdat je bang bent het zika virus op te lopen? Over het algemeen biedt dan alleen een allrisk annuleringsverzekering een vergoeding. Alleen bij deze verzekeringsvariant is het namelijk mogelijk op grond van een zelf aantoonbare, belangrijke reden van je reis af te zien. Bij de andere verzekeringsvarianten dient de annuleringsreden in de polisvoorwaarden te staan vermeld om een vergoeding te kunnen ontvangen. Op dit moment is Zika bij vrijwel alle verzekeraars geen geldige annuleringsreden. Het is overigens via reisorganisaties vaak wel mogelijk je reis kosteloos om te boeken: je dient wel aantoonbaar zwanger te zijn.

Loop je zika op tijdens je reis en dien je als gevolg van de ziekte noodzakelijkerwijs eerder terug te keren naar Nederland? Neem contact op met je verzekeraar of kijk in de polisvoorwaarden om te kijken of je een vergoeding kan krijgen voor ongebruikte vakantiedagen als gevolg van bijvoorbeeld ziekenhuisopname door zika-besmetting.