Reisverzekeringen.nl

Ga goed voorbereid op reis!

5

70% reisverzekeraars maakt afschrijvingslijsten bekend

Auteur: thijs | 25-04-2017

De werkelijke vergoedingen vanuit de reisverzekering bij diefstal of schade aan waardevolle bagage, bijvoorbeeld met betrekking tot je tablet of smartphone, zijn niet altijd even transparant bij alle reisverzekeraars. Onder meer onderzoeksbureau MoneyView trok eind 2016 aan de bel en riep diverse reisverzekeraars op de zogenaamde afschrijvingslijsten te openbaren. Met succes, zo’n 70% van alle reisverzekeraar heeft namelijk gehoor gegeven aan deze oproep!

Wat zijn afschrijvingslijsten?

De afschrijvingslijsten zijn een weergave van de werkelijke waarde, ook wel dagwaarde genoemd, van waardevolle bezittingen als je tablet of smartphone. Deze bezittingen zijn via de bagagedekking van de afgesloten reisverzekering verzekerd tegen schade, diefstal en/of verlies op vakantie. Op al deze spullen wordt na verloop van tijd afgeschreven, meestal jaarlijks. Dat betekent dat deze spullen langzaam in waarde afnemen. Juist deze waarde is van invloed op de uiteindelijke vergoeding van je reisverzekeraar.

Waarom is de bekendmaking van afschrijvingslijsten belangrijk?

Zonder inzicht in deze lijsten kan je niet precies weten hoe hoog de vergoeding van je reisverzekering voor bepaalde bezittingen uitvalt. Stel je voor: je hebt een smartphone van €500,- nieuwwaarde mee op vakantie. Je hebt deze smartphone al 2 jaar. Bij reisverzekeraar X schrijft je telefoon met €125,- per jaar af: dat betekent dat je nog maar €250,- vergoed krijgt.

Bij reisverzekeraar Y schrijft de smartphone zelfs met €175,- per jaar af. Bij deze verzekeraar is de vergoeding voor een twee jaar oude smartphone nog maar €150,-. Inzicht in de afschrijvingslijst van je reisverzekeraar is dus belangrijk om te achterhalen op welk bedrag vergoeding je precies recht hebt. Ook kan je zonder deze informatie minder goed de vergoedingen van verschillende reisverzekeraars met elkaar vergelijken.

Hoe groot zijn de verschillen tussen reisverzekeraars?

Uit onderzoek van MoneyView blijkt dat de vergoedingen behoorlijk uiteen kunnen lopen: bij sommige verzekeraars krijg je voor een smartphone van €500,- nieuw na 2,5 jaar slechts €83,- vergoed. Andere verzekeraars bieden onder gelijke omstandigheden tot €250,-. Juist daarom is inzicht in deze lijsten van belang. Niet alle reisverzekeraars zijn hier echter even van gecharmeerd: 18% stelt deze afschrijvingslijsten niet openbaar te willen maken. Een percentage van 12% geeft aan deze slechts gedeeltelijk te willen publiceren.

Geef een reactie