Reisverzekeringen.nl

Ga goed voorbereid op reis!

5

Werelddekking blijft in zorgverzekering

Auteur: Koen | 31-03-2017

In eerdere nieuwsberichtgeving op doorlopendereisverzekering.com kwam naar voren dat Minister Edith Schippers van VWS het plan naar voren had geschoven de werelddekking voor noodzakelijke medische kosten in het buitenland uit het basispakket van de zorgverzekering te halen. Met deze maatregel beoogde de minister pak en beet 60 miljoen euro op jaarbasis te besparen. Goed nieuws: vorige week is bekend geworden dat de werelddekking uiteindelijk niet uit de basisverzekering zal verdwijnen!

Oorspronkelijke plan

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in haar initiële voorstel bepaald dat, indien op 1 januari 2017 de werelddekking voor medische noodzakelijke kosten in het buitenland zou worden afgeschaft, zo’n 60 miljoen per jaar kan worden bespaard op zorgkosten. Ze kan deze besparing echter niet hard maken, de vraag rijst of het voorstel er om deze reden überhaupt doorheen komt.

Standpunten van de verschillende politieke partijen

Het gros van de Tweede Kamer heeft aangegeven dat de besparing wel zou meevallen en dat het bovendien veel extra gedoe en regelwerk zou opleveren. Met name de creatie van extra bureaucratie en de nodige voorlichting zijn voor D66 een doorn in het oog. Coalitiepartij PvdA wijst bovendien op het grote aantal chronisch zieken in Nederland, 5 miljoen wel te verstaan, waarvoor het de werelddekking absoluut wil behouden. De PVV brengt ten slotte naar voren dat een niet-verzekerde buitenlander in Nederland ook gewoon de noodzakelijk zorg ontvangt zonder daarvoor de rekening gepresenteerd te krijgen. Het zou derhalve niet passen dat een Nederlander in het buitenland wel voor alle kosten zijn portemonnee dient te trekken.

Standpunten zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars hebben vanaf het begin al hun beklag gedaan over de haalbaarheid van het voorstel van minister Schippers. De datum 1 januari 2017 zou erg krap liggen. Op 1 juli 2016 zouden beide kamers goedkeuring dienen te verlenen om het wetsvoorstel er doorheen te laten komen, dit is niet meer mogelijk en om deze reden is uitstel de enige manier om het in de toekomst een nieuwe kans te geven. De werelddekking blijft het komende zorgjaar dus gewoon vast onderdeel van de basiszorgverzekering.

Dekking medische kosten buitenland via je reisverzekering

Vanuit de basiszorgverzekering krijg je de medisch noodzakelijke zorgkosten in het buitenland slechts tot maximaal het in Nederland geldende tarief voor de behandeling vergoed. In het buitenland kunnen de zorgkosten en tarieven echter behoorlijk hoger liggen: dit verschil dien je zelf te betalen. Met een reisverzekering komen de aanvullende medische kosten, bovenop de vergoeding van de zorgverzekering, voor vergoeding in aanmerking.