Reisverzekeringen.nl

Ga goed voorbereid op reis!

5

Werelddekking medische kosten vanaf 2017 uit het basispakket

Auteur: Koen | 02-11-2015

Op dit moment krijg je tijdens je korte reis (of tijdelijke verblijf) buiten Europa, mocht je spoedeisende medische zorg nodig hebben, deze zorgkosten vanuit het basispakket van je zorgverzekering vergoed. In 2017 gaat dit veranderen: om jaarlijks zo’n €60 miljoen op de landelijke zorgkosten te besparen wordt deze dekking uit het basispakket gehaald.

Wat gaat er precies veranderen?

Tijdens de ministerraad van 16 oktober 2015 is ingestemd met het wetsvoorstel van Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de werelddekking van zorgkosten uit het basispakket te schrappen. Ben je buiten Europa op vakantie en heb je spoedeisende medische zorg nodig? Dan krijg je op dit moment deze zorgkosten vergoed tot maximaal het geldende Nederlandse tarief voor een vergelijkbare behandeling. Vanaf 2017 wordt deze vergoeding dus in zijn geheel geschrapt, wat betekent dat je vanaf dat moment voor reizen buiten Europa bent aangewezen op een aanvullende zorgverzekering of reisverzekering met aanvullende medische dekking.

Waarom wordt de werelddekking geschrapt?

Uit het nieuwsbericht van de rijksoverheid blijkt dat de regering van mening is dat zorgkosten, gemaakt buiten de Europese grenzen, niet collectief hoeven te worden gedragen. Voor deze kosten kunnen de reizigers een aanvullende zorgverzekering of reisverzekering met aanvullende medische dekking afsluiten.

Uitzondering
Er geldt echter wel een uitzondering op deze regel voor werknemers die op zakenreis zijn of voor mensen die voor hun beroep in tijdelijk het buitenland verblijven. Dit geldt ook voor de ZVW-verzekerde gezinsleden.

Hoe kan ik goed verzekerd op reis na 1 januari 2017?

Voor je vakanties binnen Europa zal er weinig veranderen, voor de spoedeisende medische zorg die je nodig hebt binnen de EU-grenzen krijg je nog wel een vergoeding vanuit het basispakket van je zorgverzekering. Ook hier is het, zeker op het moment dat je naar een land reist waar de zorgkosten beduidend hoger liggen, al verstandig een aanvullende zorgverzekering of reisverzekering af te sluiten. Het verschil moet je anders namelijk uit eigen zak betalen. Je krijgt ook binnen Europa slechts de behandeling of medicatie tot aan het Nederlandse tarief vergoed.

Ben je van plan na 1 januari 2017 buiten Europa een reis te maken? Dan ben je voor een vergoeding van mogelijke spoedeisende zorgkosten aangewezen op een aanvullende zorgverzekering die de extra medische kosten vergoed. Een andere mogelijkheid is een reisverzekering met aanvullende medische dekking af te sluiten. Beide verzekeringen bieden dekking voor de aanvullende zorgkosten die niet vanuit het basispakket van je zorgverzekering worden vergoed.