Reisverzekering dekking

Reisverzekering dekking

Een reisverzekering biedt dekking vanaf het moment dat u uw huis verlaat en op reis gaat en eindigt op het moment dat u na uw reis weer thuiskomt.

Schade die u oploopt voor vertrek of na thuiskomst vallen dus buiten de reisverzekering. Stel dat u een kortlopende reisverzekering afsluit ‐ voor de duur van één reis ‐ en deze reis wordt buiten uw schuld om verlengd, bijvoorbeeld door vertraging van uw vlucht. In dat geval wordt uw reis verlengd tot na de einddatum van de reisverzekering, maar blijft de reisverzekering geldig tot het moment waarop u thuis komt.

Basisdekking en aanvullende modules

De dekking van een reisverzekering verschilt per verzekeraar. Er is altijd sprake van een basisdekking en de mogelijkheid tot het verzekeren van extra modules. Met de modules kunt u een reisverzekering op maat afsluiten, passend bij uw reisbestemming en uw persoonlijke situatie.

Een reisverzekering biedt dekking voor de verzekerden die op het polisblad staan vermeld. Bij de meeste verzekeraars wordt een onderverdeling gemaakt tussen een verzekering voor een alleenstaande en een gezin, al dan niet met kinderen. Kinderen kunnen meestal worden meeverzekerd zolang ze thuiswonend zijn. Bij sommige verzekeraars kunnen ook uitwonende (studerende) kinderen tot een bepaalde leeftijd nog worden meeverzekerd. Meestal hoeft tot vijf jaar geen premie voor kinderen te worden betaald. Wel moet ieder kind worden aangemeld bij de reisverzekering en op het polisblad staan vermeld.

Dekkingsgebied

Een reisverzekering heeft altijd een bepaald dekkingsgebied. Reist u binnen Europa, heeft u voldoende aan een Europadekking. Voor intercontinentale reizen heeft u Werelddekking nodig. Het is mogelijk om uw dekkingsgebied aan te passen wanneer dat nodig is.

Wat bij de ene verzekeraar in de basisdekking behoort, moet bij de andere als aanvullende module worden afgesloten. Een voorbeeld hiervan is wintersportdekking. De risico’s die een skivakantie met zich meebrengen zijn soms standaard verzekerd, maar zijn soms ook ondergebracht in een aparte module. Zie ook Reisverzekering voor wintersport en andere risicosporten.

Vergelijk en bespaar

Vergelijk direct de reisverzekeringen en vind uw ideale reisverzekering!

Beperkingen

Sommige zaken zijn hoe dan ook uitgesloten van dekking. Ziektekosten worden bijvoorbeeld niet vergoed als de behandeling van een ziekte het doel van uw reis is of als u al voor uw reis in het buitenland werd behandeld voor uw ziekte. Op de dekking van bagage zit behalve een maximumvergoeding nog een aantal beperkingen en uitsluitingen. Zo wordt diefstal van bagage uit uw auto niet vergoed, tenzij de bagage van buitenaf niet zichtbaar was of veilig was opgeborgen in de kofferruimte. U moet er in ieder geval zelf alles aan hebben gedaan om de diefstal te ontmoedigen en te voorkomen. Net zo goed wordt verlies of diefstal van bagage niet gedekt als u er niet voorzichtig mee om bent gegaan. Een duur horloge in het zwembad laten liggen of uw ‐ niet waterbestendige – fototoestel beschadigen terwijl u er mee ging kanoën zullen niet snel gedekt zijn door de reisverzekering. Heeft u wel redelijkerwijs alles gedaan om verlies of diefstal te voorkomen en bent u ook voorzichtig met uw spullen omgegaan, dan is het nog altijd wel zaak om aangifte te doen van verlies of diefstal of in ieder geval via bijvoorbeeld uw reisleiding, hotel of luchtvaartmaatschappij een schriftelijk bewijs hiervan te krijgen.

De reis annuleren

Annulering moet altijd apart worden bijverzekerd, vaak in een aparte verzekering: een annuleringsverzekering. Die dekt de kosten van de verloren reissom indien u een reis om dwingende reden moet annuleren en de kosten van gemiste reisdagen indien u een reis vroegtijdig moet beëindigen. Ook voor een annuleringsverzekering geldt dat die geldig is voor de personen die op het polisblad staan vermeld.

Meer info: Reisverzekeringen vergelijken

Lees verder: Veelgestelde vragen

(Visited 15 times, 1 visits today)