Premie

Premie

De premie is het bedrag dat je aan je reisverzekeraar betaalt voor het bieden van de dekking voor de risico’s zoals overeengekomen in de polisvoorwaarden.

De premie van een verzekering wordt doorgaans periodiek (maandelijks of jaarlijks) in rekening gebracht. Je dient de premie op tijd te betalen anders is de kans aanwezig dat de reisverzekeraar je geen dekking meer biedt.

De premie bepaalt samen met de poliskosten de uiteindelijke prijs van je reisverzekering.

(Visited 2 times, 1 visits today)