Clicky

Reisverzekeringen vergelijken

Doorlopende reisverzekering

Doorlopende reisverzekering

Wie regelmatig op reis gaat en geen zin heeft om bij elke reis na te moeten denken over een reisverzekering, kan dat eenvoudig oplossen door een doorlopende reisverzekering af te sluiten.

Een doorlopende reisverzekering is een reisverzekering die het hele jaar doorloopt. U bent 365 dagen per jaar verzekerd voor calamiteiten in het buitenland. Het maakt daarbij niet uit wanneer, hoe vaak en hoe lang u op reis gaat. Elke reis is automatisch verzekerd.

Op deze pagina leest u wanneer u een doorlopende reisverzekering kunt afsluiten, welke dekking de verzekering biedt, van welke factoren de hoogte van de premie afhankelijk is en welke voorwaarden er aan een doorlopende reisverzekering zijn verbonden. Tot slot vindt u een aantal tips voor een doorlopende reisverzekering.

Wanneer een doorlopende reisverzekering afsluiten?

Gaat u vaker dan één keer per jaar op vakantie? Dan loont het al snel om in plaats van kortlopende reisverzekeringen per reis, een doorlopende reisverzekering af te sluiten. Bij de voorbereiding van uw vakantie hoeft u dan niet meer na te denken over de reisverzekering, want die is er al en de premie van de doorlopende reisverzekering is goedkoper dan die van verschillende kortlopende reisverzekeringen.

Vergelijk en bespaar

Vergelijk direct de reisverzekeringen en vind uw ideale reisverzekering!

Dekking

Met een doorlopende reisverzekering bent u het hele jaar door verzekerd tegen problemen op reis. U bent verzekerd tegen zowel materiële schade als persoonlijke schade.

De dekking van een doorlopende reisverzekering is onder te verdelen in een aantal categorieën. Hieronder noemen we de belangrijkste en meest voorkomende. De benamingen voor deze categorieën of modules kunnen per verzekeraar verschillen.

Reisbagage
In de meeste reisverzekeringen behoort reisbagage tot de standaarddekking. Echter, de dekking verschilt per verzekeraar. Verschillen zitten er met name in de maximumvergoeding en het eigen risico. Bagage wordt in een aantal subcategorieën verzekerd. U kunt hierbij denken aan bagage, film- en fotoapparatuur, kampeerspullen, reisdocumenten, sieraden en horloges en hobby- en sportuitrusting. Mocht uw bagage zijn beschadigd, vergoedt uw reisverzekering mogelijk de reparatiekosten.

Persoonlijke hulp
U moet er niet aan denken, maar er kan u iets overkomen in het buitenland. In zo'n geval kunt u de alarmcentrale van uw reisverzekeraar bellen. Zij staan u in een lastige situatie bij, bijvoorbeeld als u gezondheidsproblemen heeft of administratieve ondersteuning nodig heeft na diefstal. Zo kan uw reisverzekering zorgen voor het toesturen van noodzakelijke medicijnen en wordt hulp geboden bij verlies van paspoort en visum.

Buitengewone kosten
Buitengewone kosten zijn onder meer de extra verblijfskosten die u maakt als u noodzakelijk langer op uw plaats van bestemming moet blijven. Verder bestaan buitengewone kosten uit het verzorgen van repatriëring (terugkeer) naar Nederland als u ziek bent of als iemand thuis ernstig ziek is of is overleden. Ook de bekende gipsvluchten voor wintersporters die een botbreuk hebben opgelopen vallen onder repatriëring. Ook opsporing, redding en berging (van uw lichaam indien u overlijdt) als u in een noodsituatie terechtkomt, vallen onder buitengewone kosten. Denk bijvoorbeeld aan een helikopter die u uit bergachtig gebied moet redden, omdat u bent overvallen door slecht weer. De kosten van een reddingsoperatie zijn vaak enorm. Dankzij een reisverzekering draait u zelf niet op voor deze kosten. Vaak vergoedt een reisverzekering ook het vervoer van een familielid naar uw reisbestemming als u in geval van een noodsituatie - overlijden of ernstige ziekte van een reispartner - nog niet direct naar Nederland terugkeert.

Telecommunicatiekosten
Als u in de problemen komt en contact moet opnemen met de alarmcentrale van uw reisverzekeraar, maakt u hoge telefoonkosten. U moet waarschijnlijk verschillende telefoontjes plegen om zaken te overleggen en te regelen. De telefoonkosten die u moet maken worden binnen deze module vergoed.

Schade logies
U gaat waarschijnlijk zorgvuldig om met uw vakantieaccommodatie, maar een ongeluk zit een klein hoekje. Servies dat sneuvelt, een terrasmeubel dat wordt ontwricht of uw kind dat met zijn bal per ongeluk een raam ingooit. Mocht u onverhoopt schade veroorzaken tijdens uw vakantie aan uw verblijfadres of de inventaris daarvan, wordt deze vergoed door uw reisverzekering in een aparte module. Deze is vaak onderdeel van de basisdekking. Voor de schade die wordt vergoed is wel een maximum vastgesteld, dat per verzekeraar verschilt.

Aansprakelijkheid
Sommige reisverzekeraars noemen de vergoeding die wordt uitgekeerd bij schade die u veroorzaakt aan logies ook 'aansprakelijkheid'. Een echte aansprakelijkheidsverzekering gaat echter veel verder en dekt alle schade die u tijdens uw reis toebrengt aan iemand anders of andermans eigendom en waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld. Deze kosten kunnen enorm oplopen en met een goede aansprakelijkheidsmodule verzekert u zich voor claims tot honderdduizenden euro's.

Medische kosten
Ziekenhuiskosten zijn in sommige landen stukken hoger dan in Nederland. Mocht u de pech hebben tijdens uw vakantie in een ziekenhuis terecht te komen, worden door uw zorgverzekering doorgaans de kosten hiervan vergoed tegen het in Nederland gebruikelijke tarief. Via de module medische kosten in uw reisverzekering kunt u de eventueel hogere kosten verzekeren. Het is niet mogelijk om bijvoorbeeld een cosmetische ingreep in het buitenland te verhalen op uw reisverzekering. De medische behandeling moet medisch noodzakelijk zijn en worden uitgevoerd door een erkende arts in een erkend ziekenhuis of bevoegde kliniek. Als u naar het ziekenhuis gaat, neem dan direct contact op met het alarmnummer van uw reisverzekering. Voor (dringende) tandheelkundige behandelingen moet u zich vaak apart verzekeren.

Voertuighulp
Pech onderweg, met uw auto langs de 'route du soleil' of op een verlaten berghelling. Geen prettig vooruitzicht. In uw reisverzekering kunt u voertuighulp meeverzekeren in een extra module. Verstandig als u met een motorvoertuig naar het buitenland gaat en pechhulp in het buitenland nog niet hebt verzekerd via bijvoorbeeld de ANWB. De dekking verschilt per verzekeraar, maar bestaat doorgaans uit reparatie langs de weg, repatriëring van een kapot voertuig naar Nederland en vervangend vervoer (vaak tot een bepaald aantal dagen en een maximum bedrag per dag). Ook de kosten voor het eventueel toesturen van onderdelen kunnen zijn opgenomen in de verzekering. Soms worden in deze module zelfs extra verblijfskosten vergoed die u moet maken omdat u op de reparatie van uw voertuig moet wachten.

Wintersport
Vrijwel alle reisverzekeringen bieden een aparte module 'wintersport' aan. Soms is wintersport standaard meeverzekerd in een doorlopende reisverzekering, soms ook is een deel van het wintersportrisico in de basisreisverzekering meegenomen en kunt u zich voor een ander deel apart verzekeren. In de module worden de specifieke risico's verzekerd die skiën en snowboarden met zich meebrengen. U kunt hierbij denken aan verlies of diefstal van wintersportmateriaal, zoals ski's, skistokken en -schoenen. Ook de kosten van niet genoten wintersportdagen, bijvoorbeeld als u door een ongeval niet meer kunt skiën, worden in de module wintersport meegenomen. Het gaat hierbij onder meer om de kosten van skipassen en skilessen die u niet kunt volgen. Soms zijn in de module 'wintersport' ook andere risicosporten meeverzekerd, zoals duiken en parachutespringen. Lees meer in het hoofdstuk 'Reisverzekering voor wintersport en andere risicosporten'.

Ongevallen
Krijgt u tijdens uw vakantie een ongeval? Dan zult u al snel aanspraak maken op een aantal onderdelen van uw reisverzekering. Bij een ongeval met een motorvoertuig bent u gebaat bij de module voertuighulp. Raakt u of een van uw medereizigers gewond, komt de module medische kosten om de hoek kijken. De specifieke module 'ongevallen' biedt een ander soort dekking. Het keert een vast bedrag uit als de verzekerde door een ongeval blijvend invalide wordt of komt te overlijden. In het laatste geval wordt het bedrag aan de familie uitgekeerd. De vergoeding is bedoeld voor de hoge kosten waarmee u te maken krijgt als u invalide raakt (denk aan huisaanpassingen) of komt te overlijden (uitvaart e.d.) . De uitkering bij blijvende invaliditeit is groter dan bij overlijden. Daarnaast is de vergoeding die wordt uitgekeerd afhankelijk van leeftijd.

Rechtsbijstand
Met reisrechtsbijstand bent u verzekerd voor juridisch advies en bijstand als u dat op reis nodig heeft. Ook juridische zaken die betrekking hebben op uw reis, maar in Nederland moeten worden afgehandeld, zijn verzekerd. U kunt denken aan advocaat- en proceskosten.

Geld en cheques
Met een module geld en cheques kunt u het verlies of de diefstal van geld en cheques die met zich meedraagt verzekeren. Hiervoor geldt altijd een maximumbedrag.

Zakenreizen
Reist u veel voor uw werk? Dan wilt u zich tijdens deze reizen misschien ook goed verzekeren. Zakenreizen vallen in principe niet onder een standaard reisverzekering. Bij sommige verzekeraars is het mogelijk om een module zakenreizen af te sluiten. Dit dekt bijvoorbeeld onverwachte kosten als u op bezoek bent bij een zakenrelatie of in het buitenland een beurs of congres bezoekt. Ook stage- en studiereizen kunnen soms worden verzekerd binnen deze module. Let goed op als uw reis een zakelijk karakter heeft. Het is dan noodzakelijk om deze module te kiezen, anders bent u niet verzekerd.

Premie

De premie van uw doorlopende reisverzekering bestaat uit de premie voor de basisverzekering en de extra premiekosten van eventueel aanvullende modules. U kunt een doorlopende reisverzekering afsluiten voor iedereen binnen het gezin. Kinderen zijn doorgaans gratis meeverzekerd (tot vijf jaar), maar moet u wel bij de verzekering aanmelden. De premie van een doorlopende reisverzekering betaalt u per jaar. Tenzij u de verzekering opzegt, wordt de doorlopende reisverzekering stilzwijgend verlengd en de premie vaak automatisch geïncasseerd voor het volgende jaar. Er bestaat voor een reisverzekering meestal geen no-claimkorting, zoals bij uw autoverzekering. Dat wil zeggen dat de premie niet jaarlijks wordt verlaagd als u geen kosten claimt. Er bestaan creatieve uitzonderingen. Zo heeft Ditzo een koppeling met de autoverzekering. Wie no-claimjaren opbouwt op zijn autoverzekering, krijgt ook korting op de reisverzekering.

Voorwaarden

Hoewel de onderdelen van een reisverzekering bij elke verzekeraar ongeveer gelijk zijn, zijn er behoorlijke verschillen in de dekking per onderdeel. Denk bijvoorbeeld aan de maximum uitkering voor uw gestolen bagage en het eigen risico dat u zelf moet betalen. Ook voertuighulp bij pech onderweg is bij de ene verzekeraar een stuk uitgebreider dan bij de andere verzekeraar. Bij de ene verzekeraar wordt u alleen vervangend vervoerd aangeboden, bij een ander worden ook de extra verblijfskosten betaald als u wilt wachten op reparatie. Kijk goed naar de voorwaarden voordat u een verzekering afsluit en vergelijk verzekeraars niet alleen op premie, maar ook op dekking.

Doe in geval van verlies of diefstal van uw eigendommen of schade die door een ander is toegebracht altijd aangifte. Dit is vaak een voorwaarde van uw reisverzekering om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Reist u met jonge kinderen, voor wie nog geen premie hoeft te worden betaald? Meld ze dan wel aan bij uw reisverzekering, anders zijn ze niet meeverzekerd.

Een doorlopende reisverzekering wordt stilzwijgend verlengd. Wilt u de verzekering beëindigen, moet u dit voor het begin van een nieuw verzekeringsjaar aangeven. Op uw polisblad staat de prolongatiedatum van de verzekering vermeld.

Tips

Wie meer dan eens per jaar op reis gaat, doet er al snel verstandig aan een doorlopende reisverzekering af te sluiten. U hoeft zo het hele jaar niet meer om te kijken naar uw reisverzekering en bent goedkoper uit.

Het kan natuurlijk voorkomen dat u een periode lang minder of helemaal niet op reis gaat. Als u dit weet, valt het te overwegen om de doorlopende reisverzekering te beeindigen. U kunt hem altijd weer opnieuw aanvragen.

Als u een doorlopende reisverzekering heeft, bekijk dan wel voor elke afzonderlijke reis of uw dekking voldoet. Voor het eerst met het vliegtuig de oceaan over? Vergeet niet uw reisverzekering van Europa- naar Werelddekking aan te passen. Gaat u voor het eerst in uw leven skiën? Dan wilt u wellicht de extra risico's die dit met zich meebrengt meeverzekeren. Het is meestal eenvoudig om modules aan uw reisverzekering toe te voegen. Modules afmelden kan ook. Houd hierbij wel rekening met een opzegtermijn (bijvoorbeeld de resterende duur van het verzekerde jaar).

Vergelijken loont. Een verzekeraar waar u al andere verzekeringen heeft afgesloten, doet u waarschijnlijk een kortingsaanbod op een reisverzekering. Toch kan een andere verzekeraar goedkoper zijn. En let natuurlijk ook goed op de dekking. Een lage premie kan ook betekenen dat u minder krijgt uitgekeerd bij eventuele schade of onverwachte kosten.

Reisverzekering afsluiten

Doorlopende reisverzekering vanaf

€ 1.54 p/m