5

Polisvoorwaarden

Hoe je het went of keert: het afsluiten van de juiste reisverzekering is en blijft een beetje ingewikkeld. Verzekeraars proberen het zo gemakkelijk mogelijk te maken, maar reisverzekeringen bestaan nu eenmaal uit veel regeltjes, verschillende modules en voorwaarden. Om niet voor verrassingen te komen staan, is het verstandig de algemene polisvoorwaarden die de verzekeraar heeft opgesteld goed door te lezen. Zo weet je waar je aan toe bent en weet je zeker dat je de beste verzekeraar te pakken hebt.

Daarnaast is het handig, voordat je op vakantie gaat, de polisvoorwaarden nog eens na te kijken om te zien of de modules aansluiten op jouw vakantie. Wellicht is het nodig dat deze nog aangevuld moeten worden met een van de vele aanvullende dekkingen.

Wat staat er zoal in de polisvoorwaarden?

De polisvoorwaarden bevatten eigenlijk alle informatie rondom jouw polis. Zo krijg je inzicht in hetgeen waar je wel en waar je niet voor verzekerd bent en voor welke periode. Dit hangt ervan af of je een kortlopende of doorlopende reisverzekering hebt afgesloten.

Definities van begrippen en situaties

Zo hebben veel verzekeraars een soort woordenlijst met begrippen opgesteld, zodat er altijd duidelijkheid bestaat over de definities van bepaalde termen die in de polis zijn opgenomen.

Overzicht van uit te betalen bedragen

Daarnaast bevatten de polisvoorwaarden in de meeste gevallen een overzicht van noodsituaties en het bijhorende bedrag wat in een dergelijk geval zou worden uitgekeerd. Per categorie worden maximale uitkeerbedragen genoemd. Zo weet je waar je met welke polis, recht op hebt.

Tenslotte wordt in de polisvoorwaarden aanvullende informatie gegeven over wat je kunt doen als je het bijvoorbeeld niet eens bent met de uitkering of andere klachten hebt. Om je alvast een beeld te geven van wat er zoal in de polisvoorwaarden van verzekeraars staat, geven we een aantal voorbeelden.

Basisinformatie

Om te beginnen wordt de aard van de verzekering in grote lijnen beschreven. In welke situaties is de reisverzekering van kracht? Wanneer kun je op hulp van de verzekering rekenen? Het grootste deel van de verzekeraars hanteert dezelfde basismodules voor alle klanten:

  • Verlies en diefstal
  • Medische hulp (ongelukken of ziekte gevallen)
  • Schade aan materiaal
  • Eerder afbreken van de vakantie

Uiteraard vallen deze noodsituaties enkel onder de reisverzekering wanneer ze ten tijde van een vakantie of op reis voorvallen.

Contactgegevens van de Alarmcentrale

Een van de grote voordelen van een reisverzekering is dat je altijd kunt rekenen op de hulp van de Alarmcentrale. Om zo snel mogelijk hun hulp te kunnen inschakelen, staan de contactgegevens van de Alarmcentrale vaak prominent in de polisvoorwaarden vermeld.

Betalingen van de polis

Om duidelijkheid te scheppen over de betalingen van de premie, worden ook de voorwaarden waaraan deze moeten voldoen in de polisvoorwaarden vermeld. Zaken zoals de data waarvoor de maandelijkse betaling van de premie binnen moet zijn bij de verzekeraar en sancties die volgen op wanbetaling zijn hier voorbeelden van.

Wat te doen in een noodsituatie?

Wanneer je tijdens de vakantie in een noodsituatie terechtkomt, zijn er vaak een aantal stappen die je moet doorlopen wanneer je een beroep wilt doen op de reisverzekering. Dit stappenplan wordt veelal benoemd in de polisvoorwaarden. Zo dien je als je het slachtoffer bent geworden van diefstal, aangifte te doen bij de politie als bewijs voor de verzekering. Ook in het geval van schade zijn er een aantal zaken die je dient te documenteren, zodat de verzekeraar met zekerheid jouw onschuld kan bepalen. De eerste stap bij noodsituaties is veelal het inlichten van de verzekeraar. Deze kan jou altijd helpen met de rest van de noodzakelijke handelingen.

Wat wordt er niet verzekerd?

Vaak worden in de polisvoorwaarden ook expliciet situaties opgenomen wanneer je geen recht hebt op vergoedingen of dekking van de verzekeraars. Zo wordt vaak benadrukt dat bijvoorbeeld schade veroorzaakt door frictie tussen beide partijen niet vergoed wordt. Daarnaast onderstrepen verzekeraars dat het verdraaien van de waarheid bestraft wordt.

Fraude en/of misbruik verzekering

Helaas zijn er mensen die misbruik maken van hun verzekering en valse schadevergoedingen aanvragen. Onder meer het knoeien met de nota’s, informatie achterhouden of simpelweg niet eerlijk zijn over wat er is gebeurd. Deze vervalsing valt onder fraude en is strafbaar, wat betekent dat er aangifte wordt gedaan bij de politie. Verzekeraars hebben vaak in hun polisvoorwaarden opgenomen hoe zij omgaan met deze gevallen. Ook wordt het recht tot nader onderzoek bij een verdenking beschreven en kunnen verzekeraars namen van fraudeurs doorgeven aan bepaalde instanties. Hierdoor is het moeilijk om in de toekomst weer een verzekering en/of andere betalingsgerelateerde zaken zoals hypotheken of leningen aan te gaan. Verder zijn verzekeraars ertoe bevoegd om de verzekering op te zeggen wanneer zij gegronde redenen hebben om te concluderen dat een klant misbruik maakt van de verzekering.

Terrorisme en de verzekering

De afgelopen jaren speelt terrorisme helaas een prominente rol in de wereld. Men voelt de dreiging steeds dichterbij komen, omdat ook populaire vakantiebestemmingen zoals Frankrijk en Turkije worden opgeschrikt door terroristische aanslagen. Het is daarom ook niet verwonderlijk dat steeds meer mensen willen weten waar ze aan toe zijn wanneer zij op vakantie te maken krijgen met een dergelijk dreiging en/of een aanslag. Om enige duidelijkheid te kunnen scheppen, hebben veel verzekeraars een kopje ‘terrorisme’ opgenomen in hun polisvoorwaarden. Hierin leggen zij uit hoe zij terrorisme en de bijbehorende begrippen definiëren en hoe zij hiermee omgaan in hun dekking. Lees hier alles over terrorisme dreiging en het annuleren van vakanties.

Extra modules

Je kunt je basisverzekering aanvullen met modules die precies aansluiten op jouw vakantie. Zo kun je als je op wintersport gaat jouw materiaal verzekeren en jezelf voor als het per ongeluk misgaat. Maar ook wanneer je van plan bent andere extreme sporten te gaan doen, specialistisch materiaal meeneemt op reis of bijvoorbeeld jouw hond meeneemt. Er zijn talloze voorbeelden te noemen van aanvullende modules op jouw verzekering. Om deze reden is het handig wanneer daar een duidelijk overzicht van is te vinden in de polisvoorwaarden.

Annuleringsverzekering

Als extra module sluiten veel mensen de annuleringsverzekering af. Er zijn veel verschillende omschrijvingen, voorwaarden en regels aan deze verzekering verbonden. Daarom wordt in de polisvoorwaarden duidelijkheid geschept over wanneer je aanspraak kan doen op de annuleringsverzekering. Zo worden de bijbehorende termen duidelijk gedefinieerd en verschillende situaties geschetst waarbij je aanspraak kunt doen op de annuleringsverzekering. Daarnaast worden ook bedragen genoemd die een reisverzekering per geannuleerde dag in een bepaalde situatie zal vergoeden. Ten slotte wordt veelal beschreven welke stappen je moet ondernemen om je annuleringsverzekering in te schakelen.