Reisverzekeringen.nl

Ga goed voorbereid op reis!

5

Annuleringsverzekering

Kan je reis onverhoopt niet doorgaan of moet je deze vroegtijdig afbreken door een onvoorziene gebeurtenis, bijvoorbeeld ziekte, ontslag of een sterfgeval? In dat geval heb je al kosten gemaakt voor je reis. Met een annuleringsverzekering kan je deze kosten gelukkig (deels) vergoed krijgen.

Direct annuleringsverzekeringen vergelijken

Wat is een annuleringsverzekering?

Een annuleringsverzekering dekt (een deel van) de kosten die je bij annulering van je reis in rekening worden gebracht door de reis- of vervoersorganisatie en voor de accommodatie. De annuleringsverzekering keert uit als een reis onverwachts niet door kan gaan, maar ook als je een reis onverwachts vroegtijdig moet afbreken. Je kunt alleen aanspraak maken op een annuleringsverzekering als er een dringende reden is voor annulering, vermeld in de voorwaarden van je reisverzekeraar. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat een van de verzekerden ziek is, dat een familielid (eerste- of tweedegraads) ernstig ziek is of is komen te overlijden of je ineens een nieuwe baan krijgt aangeboden bij werkloosheid.

Waarom een annuleringsverzekering?

Je sluit een annuleringsverzekering af om te voorkomen dat je het geld voor een geboekte reis kwijt bent als door onvoorziene omstandigheden deze reis niet kan doorgaan. Ook ben je verzekerd voor de kosten van reisdagen die je misloopt omdat je later moet vertrekken of eerder naar huis moet gaan. Zoals met elke verzekering, word je met een annuleringsverzekering tegen een bepaald risico verzekerd. Je kunt de annuleringsverzekering dan ook alleen tegelijk met het boeken van de reis afsluiten of uiterlijk een week later.

Of je voor een annuleringsverzekering kiest, is een persoonlijke afweging. Er kunnen omstandigheden zijn waardoor de kans dat je moet annuleren groter is dan normaal en je er dus in ieder geval verstandig aan doet om een annuleringsverzekering af te sluiten. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een familielid ziek is en er een kans is dat hij of zij komt te overlijden. Of je bent zwanger, wat het risico op complicaties met zich meebrengt en dus op het moeten annuleren van een reis. Als je op zoek bent naar een nieuwe woning, kan een annuleringsverzekering ook verstandig zijn. Kies er dan wel een die de koop van een woning of het aanbod van een huurwoning onder de geaccepteerde redenen van annulering heeft staan.

Dekking annuleringsverzekering

De dekking van een annuleringsverzekering kan verschillen per reisverzekeraar. In de polisvoorwaarden staan precies beschreven onder welke omstandigheden en in welke situaties je annuleringsverzekering de kosten vergoedt. Onder de standaarddekking vallen doorgaans de volgende redenen van annulering:

 • Ernstige ziekte, letsel door een ongeval of overlijden van de verzekerde zelf of een familielid uit de eerste of tweede graad
 • Onvrijwillige werkloosheid van de verzekerde
 • Aanbod van een nieuwe baan na werkloosheid
 • Schade aan, diefstal of verlies van het voertuig waarmee je zou gaan reizen (in de laatste 30 dagen voor vertrek)
 • Zwangerschapscomplicaties
 • Schade aan je woning of bedrijf
 • Je relatie wordt officieel verbroken (bijvoorbeeld echtscheiding of ontbinden geregistreerd partnerschap)
 • Verlies of diefstal van vereiste reisdocumenten. Ook het niet verkrijgen van een noodzakelijk visum buiten je schuld om is een geldige reden voor annulering
 • Onverwachte oplevering van je koopwoning of onverwacht aanbod van een huurwoning
 • Opname in het ziekenhuis tijdens je reis
 • Vertraging van het OV waardoor je te laat op de reisbestemming arriveert (indien de vertraging 8 uur of langer duurt)
 • Je kan een onvoorziene medische operatie ondergaan

Maximale vergoeding annuleringsverzekering

Doorlopende annuleringsverzekeringen hebben doorgaans een maximale vergoeding van annuleringskosten. Dit bedrag verschilt per reisverzekeraar en ligt tussen de €1500,- en €18.000,-. Dit bedrag geldt per persoon en per reis die je maakt. In de polisvoorwaarden van je doorlopende annuleringsverzekering vind je het maximale bedrag dat wordt vergoed.

Uitsluitingen dekking annuleringsverzekering

Niet iedere annuleringsreden komt voor vergoeding in aanmerking. Bij veel annuleringsverzekeringen zijn de volgende situaties standaard uitgesloten van dekking:

 • De reisorganisatie is failliet: voor vergoeding van de gemaakte kosten van een pakketreis kan je terecht bij de SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden). Heb je een vliegticket geboekt met je creditcard? En is de vliegmaatschappij failliet gegaan? In dit geval kan je mogelijk terecht bij je creditcardmaatschappij.
 • Voorziene annuleringsredenen: bijvoorbeeld een ontslag dat eraan zat te komen of een dierbare die na een lang ziektebed, dus niet-plotseling, overlijdt.
 • Ruzie met je reispartner
 • Dreiging van terreur op je reisbestemming. Ook calamiteiten als (politieke) onlusten of natuurrampen zijn geen geldige redenen tot annulering. In deze gevallen kan je soms een beroep doen op het Calamiteitenfonds.

Standaard of allrisk annuleringsverzekering

Bepaalde verzekeraars bieden naast de standaarddekking ook uitgebreide allrisk annuleringsverzekeringen. Wat is het verschil?

 • Een allrisk annuleringsverzekering biedt vergoeding voor de complete reissom in plaats van een evenredig gedeelte van de kosten;
 • Een allrisk annuleringsverzekering vergoedt tevens de complete reissom, ook als de annuleringsreden niet vermeld staat in de polisvoorwaarden. Ook hier geldt dat de reden onvoorzien moet zijn. De verzekerde mag bovendien geen schuld hebben aan het ontstaan van de annuleringsreden.

Kortlopende annuleringsverzekering

Indien je tegelijkertijd met je kortlopende reisverzekering een annuleringsverzekering afsluit, is deze net als de reisverzekering geldig voor de totale duur van je reis. Na afloop van je reis loopt de kortlopende annuleringsverzekering dus niet door. Het is belangrijk binnen 7 dagen na het boeken van je reis de annuleringsverzekering af te sluiten. De dekking vervalt indien deze verzekering later wordt afgesloten.

Doorlopende annuleringsverzekering

Reis je regelmatig en ga je ieder jaar gemiddeld 21 dagen of langer op vakantie? In dat geval is een doorlopende reisverzekering met doorlopende annuleringsverzekering een voordelige keuze. Deze verzekering is het hele jaar geldig, waardoor automatisch alle reizen die je dat jaar maakt onder de dekking van de verzekering vallen. Dit geldt voor zowel stedentrips, zomervakanties, wintersport of een weekendje weg in Nederland. Een doorlopende annuleringsverzekering zorgt er bovendien voor dat je niet bij iedere reis opnieuw een annuleringsverzekering hoeft af te sluiten, met het risico dat je het vergeet.

Annuleringsredenen: wel of niet gedekt?

In onderstaand overzicht kan je bekijken of jouw specifieke reden van annulering wordt gedekt binnen de annuleringsverzekering.

Annuleren van je reis door het corona virus

Voor meer informatie over de annulering van je reis door COVID-19 (corona virus) kan je onze pagina coronavirus en dekking reisverzekering bekijken.

Het wijzigen of annuleren van een vliegticket of treinticket

Voor de annulering van een (vlieg)ticket ben je afhankelijk van de voorwaarden van de maatschappij waar je het ticket gekocht hebt. Deze zogeheten tariefvoorwaarden beschrijven de kosten en mogelijkheden van wijziging van het ticket. De voorwaarden voor annulering van het ticket zijn vermeld in de algemene voorwaarden van de maatschappij. Wanneer je het ticket moet wijzigen of annuleren door omstandigheden, kan het zijn dat je annuleringsverzekering dit vergoedt.

Wanneer je een pakketreis hebt geboekt en je door vertraging niet op tijd op je plaats van bestemming kan zijn, moet je contact opnemen met de reisorganisatie. De reisorganisatie is verantwoordelijk voor een correcte uitvoering van de gehele reisovereenkomst.

TIP! Ook bij pakketreizen is het handig zelf contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappij en een vergoeding te vragen. Mocht u er met de reisorganisatie niet uitkomen dan heeft u in ieder geval zelf de juiste acties ondernomen om toch aanspraak op vergoeding te kunnen maken.

Annulering bij dreiging terrorisme of aanslag

In hoeverre kan je via je annuleringsverzekering op basis van een hoge terroristische dreiging of aanslag van je geplande reis afzien of deze voortijdig afbreken? Deze vraag is actueel en het antwoord is afhankelijk van het type reisverzekering dat je hebt afgesloten. Wij onderscheiden de kortlopende, doorlopende of allrisk annuleringsverzekering.

Restitutie luchtvaartbelasting, ook zonder annuleringsverzekering

Ook wanneer je niet verzekerd bent kan je toch een deel van het geld terugkrijgen wanneer je een vlucht annuleert. Luchtvaartmaatschappijen zijn verplicht de luchtvaartbelasting terug te geven wanneer hier om gevraagd wordt. Het is zelfs mogelijk de luchtvaartbelasting voor alle geannuleerde vluchten terug te krijgen, dus ook voor tussenstops en retourvluchten.

Het terugvragen van de belasting moet gebeuren bij de instantie waar het ticket geboekt is. Dit kan de reisagent, boekingswebsite of luchtvaartmaatschappij zelf zijn. Een e-mail of brief voorzien van het verzoek tot teruggave en alle boekingsgegevens moet voldoende zijn. Helaas worden er vaak hoge administratiekosten gerekend, waardoor een deel van het bedrag verloren gaat.

Wanneer de luchtvaartmaatschappij mijn ticket annuleert of bij vertraging

Wanneer de luchtvaartmaatschappij het ticket annuleert heb je twee keuzes, je krijgt je geld terug of je krijgt een ander ticket. Bij een vervangend ticket moet de vluchtmaatschappij verzorging aanbieden. Je kan dan rekenen op eten en drinken, de noodzakelijke communicatiekosten en eventueel een hotelovernachting, inclusief vervoer van en naar het hotel. In sommige gevallen van annulering kan je ook een financiële vergoeding krijgen. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de afstand die gevlogen moet worden en de duur van de vertraging. Hieronder vind je de richtlijnen voor compensatie in het geval van annulering en vertraging:

 • Wat betreft vluchten tot en met 1500 km en een vertraging van meer dan 2 uur kan je rekenen op een vergoeding van € 250,-;
 • Voor vluchten van 1500 tot 3500 km en een vertraging van meer dan 3 uur kan je rekenen op een vergoeding van € 400,-;
 • Voor vluchten van meer dan 3500 km met een vertraging van vier uur kan je rekenen op een vergoeding van € 600,-.

Wanneer de vlucht door overmacht wordt geannuleerd, hoeft de luchtvaartmaatschappij geen vergoedingen uit te keren. Voorbeelden van overmacht waardoor annulering kan plaatsvinden zijn; een orkaan, dichte mist of hevige sneeuwval.

LET OP! Bovenstaande regelgeving is van toepassing op vliegmaatschappijen die gevestigd zijn in de EU en vluchten vanaf een EU luchthaven.

Bron: Bovenstaande passagiersrechten zijn geformuleerd in de Europese Vordering 261/2004 door Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Veelgestelde vragen over de annuleringsverzekering

Is een annuleringsverzekering verplicht?

Een annuleringsverzekering is niet verplicht. Maar omdat een vakantie vaak veel geld kost, geeft het veel mensen een veilig gevoel om de vakantie te verzekeren. Door een annuleringsverzekering af te sluiten loop je namelijk niet het risico al je geld kwijt te zijn wanneer de vakantie door onvoorziene omstandigheden niet doorgaat of wanneer je deze vroegtijdig moet afbreken.

Wat dekt een annuleringsverzekering?

Een annuleringsverzekering keert uit als een reis onverwachts niet door kan gaan of vroegtijdig moet worden afgebroken, doordat een van de verzekerden ziek is of een familielid (eerste- of tweedegraads) ernstig ziek is of komt te overlijden. Daarnaast keren de meeste annuleringsverzekeringen uit als je de reis wilt annuleren of stop zetten doordat je werkloos wordt of een nieuwe baan krijgt aangeboden die start tijdens je geplande vakantie.

Wat is het verschil tussen een annuleringsverzekering en een reisverzekering?

Vaak is een annuleringsverzekering een aanvullende dekking op de reisverzekering. Sommige verzekeraars bieden ook de optie om alleen een annuleringsverzekering af te sluiten. In deze gevallen staat de annuleringsverzekering los van de reisverzekering.

Kan ik een annuleringsverzekering afsluiten voor een groep?

De meeste verzekeringen kun je alleen afsluiten met het gezin. Maar sommige reisverzekeraars bieden de mogelijkheid om een annuleringsverzekering met bijvoorbeeld een groep vrienden af te sluiten. Vaak zijn de premies hiervoor wel hoger en is dit alleen mogelijk in geval van een kortlopende annuleringsverzekering.

Geldt een annuleringsverzekering bij zwangerschap?

Heb je een vakantie geboekt en kom je er daarna achter dat je zwanger bent? Dan hangt het van je verzekeraar af of je kan annuleren op basis van je annuleringsverzekering. Ongeveer de helft van de verzekeraars keert in een dergelijk geval uit. Wil je niet meer op vakantie vanwege complicaties gedurende je zwangerschap, dan keren vrijwel alle verzekeraars uit.