5

Zorgverzekering in het buitenland

Waarvoor je gedekt bent met de zorgverzekering in het buitenland is voor een hoop mensen onduidelijk. Op deze pagina lees je o.a. over de dekking van je Nederlandse zorgverzekering, handige tips wanneer je met zorg in het buitenland te maken krijgt en wanneer je de zorgverzekering mag stoppen als je voor langere tijd naar het buitenland gaat.

De dekking van de zorgverzekering in het buitenland

De zorgverzekering die je in Nederland afsluit heeft een werelddekking en je bent dus ook verzekerd in het buitenland. Je bent vanuit je zorgverzekering, tot het in Nederland gangbare tarief, gedekt voor zorg.

De zorgverzekering die je in Nederland afsluit heeft een werelddekking en je bent dus ook verzekerd in het buitenland. Je bent vanuit je zorgverzekering tot het in Nederland gangbare tarief gedekt voor zorg die opgenomen is in het Nederlandse basispakket. Wanneer je bijvoorbeeld een been breekt in het buitenland ben je verzekerd wanneer je naar een ziekenhuis gaat. De kosten van de behandeling moet je zelf voorschieten en kan je in Nederland weer verrekenen met de zorgverzekering. Beschik je over een European Health Insurance Card (EHIC) dan worden de kosten direct met je zorgverzekering afgehandeld. Je kan de EHIC pas gratis aanvragen. De EHIC pas is geldig in verdragslanden, hieronder vallen de lidstaten van de EU, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Australië.

Wat voor Zorgverzekeringspolis heb je?

Er zijn twee soorten zorgverzekeringspolissen, de restitutiepolis en de naturapolis. Waar je voor zorg in het buitenland terecht kan is afhankelijk van het type polis van je zorgverzekering.

  • Restitutiepolis: je kan zelf kiezen naar welke zorgaanbieder je gaat;
  • Naturapolis: de kosten van zorg worden tegen kostprijsdekking vergoed wanneer je naar een zorgaanbieder gaat die door je zorgverzekeraar gecontracteerd is. Ga je toch naar een andere zorgaanbieder, dan ben je vergoed tot het in Nederland gangbare tarief.

European Health Insurance Card (EHIC)

Met de EHIC pas heeft u recht op noodzakelijke medische zorg in alle landen die lid zijn van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Australië. Wanneer u over een EHIC pas beschikt weet de zorgaanbieder in het buitenland dat de zorg gegarandeerd is. De kosten voor zorg in het buitenland worden dan tussen zorgverlener en zorgverzekeraar onderling verrekend. Het kan echter alsnog voorkomen dat u een eigen bijdrage moet betalen. Dit is het geval wanneer de kosten hoger uitvallen dan het in Nederland gangbare tarief. Heeft u geen EHIC pas dan bent u alsnog verzekerd in het buitenland, maar moet u de kosten voorschieten. Vraag dan altijd om een uitgesplitste rekening.

info_outlineTIP! Vraag via je zorgverzekeraar gratis de EHIC pas aan.