Reisverzekeringen.nl

Ga goed voorbereid op reis!

5

Reisadviezen

Voor vertrek naar je volgende vakantiebestemming, is het verstandig te bekijken wat het geldende reisadvies is voor het land of gebied dat je gaat bezoeken. Wat is een reisadvies precies en hoe wordt een reisadvies vastgesteld? Is een reisadvies bindend en blijft je reisverzekering geldig? Op deze en andere vragen vind je meer informatie op deze pagina.

Wat is een reisadvies?

Om de veiligheidssituatie in een land te achterhalen, kan je het reisadvies als hulpmiddel raadplegen. Reisadviezen worden uitgegeven door het Ministerie van Buitenlandse Zaken en dragen bij aan een zorgvuldige inschatting van de veiligheidsrisico’s in een land.

Je kan overigens geen rechten ontlenen aan reisadviezen, je blijft zelf te allen tijde de verantwoordelijkheid dragen voor de veiligheid van jezelf en andere reisgenoten. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade door het opvolgen van een reisadvies.

Is een reisadvies bindend?

Een reisadvies is, zoals eerder aangestipt, een hulpmiddel. Je blijft zelf bepalen of je uiteindelijk op reis gaat naar een gebied met bepaalde veiligheidsrisico’s. Reisadviezen zijn dus niet bindend, de verantwoordelijkheid wordt bij de reiziger zelf gelegd.

Hoe wordt een reisadvies bepaald?

Reisadviezen worden zorgvuldig samengesteld via lokale Nederlandse ambassades en consulaten. Deze instanties hebben goed zicht op de actuele stand van zaken in een land. Afgevaardigden kunnen zelf gebieden bezoeken om de veiligheidssituatie van een gebied in te schatten. Daarnaast hebben de ambassades en consulaten contact met autoriteiten op lokaal niveau en overige, relevante organisaties. Tot slot is er ook voortdurend contact met andere Europese landen en ministeries, bepaalde bedrijven en inlichtingendiensten.

Kleurcodes bij het reisadvies

De classificatie van reisadviezen vindt plaats via kleurcodes. De verschillende kleuren geven de mate van veiligheid in een bepaald land aan. Je kan 4 soorten kleuren aantreffen, de kleuren worden hieronder uiteengezet.

  • Groen: geen veiligheidsrisico’s. De risico’s zijn vergelijkbaar met de veiligheid in Nederland. Blijf natuurlijk letten op je eigen veiligheid en eigendommen.
  • Geel: bepaalde veiligheidsrisico’s. Wees voorbereid en extra alert op bepaalde veiligheidsrisico’s.
  • Oranje: ernstige veiligheidsrisico’s, reis alleen indien noodzakelijk. Reizen voor een vakantie worden niet als noodzakelijk gezien. Indien je toch besluit te reizen, zorg dan voor een gedegen voorbereiding.
  • Rood: zeer ernstige (levensbedreigende) veiligheidsrisico’s, reis niet.

Een negatief reisadvies geldt voor bestemmingen met de kleurcode oranje of rood.

Waar kan ik actuele reisadviezen raadplegen?

Je kan de reisadviezen voor verschillende landen en gebieden bekijken op de website van Nederlandwereldwijd.nl, onderdeel van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.