Reisverzekeringen.nl

Ga goed voorbereid op reis!

5

Reisverzekering informatie

 • Pagina’s

 • Reisverzekering:

  Vergelijken
  print

  Begrippenlijst

  Hier vind je de antwoorden op de meest gestelde vragen over reisverzekeringen en alles wat met een reisverzekering te maken heeft. Staat het antwoord op je vraag hier niet bij? Dan kun je contact opnemen met de Reisverzekeringen.nl klantenservice.

  Alarmcentrale

  Een alarmcentrale is de telefonische meldkamer van je reisverzekeraar. Hier krijg je hulpverlening en advies mocht je dit tijdens je vakantie nodig hebben. Bijvoorbeeld bij een ongeval of ziekte van jezelf of je reisgenoten of bij repatriëring bij familieomstandigheden.

  Nagenoeg alle reisverzekeraars werken met een alarmcentrale die je 24 uur per dag, 7 dagen per week kunt raadplegen. Bekende alarmcentrales zijn de SOS International, ANWB Alarmcentrale, Mondial Assistance en Europ Assistance.

  Dagwaarde

  Mocht tijdens je vakantie je bagage gestolen worden of beschadigd raken dan kun je hiervoor een schadevergoeding krijgen bij je reisverzekeraar. Echter als deze spullen niet meer nieuw zijn (ouder dan één jaar) dan krijg je niet de volledige nieuwprijs terug. De verzekeraar hanteert dan een afschrijvingspercentage en bepaalt zo de dagwaarde van je bagage.

  Deze dagwaarde hangt daarom vooral af van de leeftijd, maar ook de conditie van het product. Het bedrag dat zal worden uitgekeerd kan hierdoor tegenvallen.

  Dekking

  De dekking van een reisverzekering is de omvang van de door je reisverzekeraar gegeven bescherming. De dekking geeft aan voor welke risico’s je tijdens je vakantie verzekerd bent.

  De dekking van een reisverzekering betreft zowel persoonlijke als materiële schade en bestaat uit verschillende onderdelen, bijvoorbeeld: bagage, ongevallen en medische kosten.

  Dekkingsgebied

  Het dekkingsgebied van een reisverzekering geeft aan in welke landen de reisverzekering geldig is. Doorgaans heb je de keuze uit de dekkingsgebieden Europa en Wereld. Buiten het dekkingsgebied biedt de reisverzekering dus geen dekking.

  Direct writer

  Een direct writer is een een verzekeringsmaatschappij waar je rechtstreeks (dus zonder tussenpersonen) je reisverzekering afsluit en die je schade afhandelt.

  Eigen risico

  Het eigen risico is het deel van de kosten dat voor je eigen rekening komt.

  Bij een reisverzekering geldt het eigen risico doorgaans alleen voor je bagage. Bij een doorlopende reisverzekering ligt het eigen risico meestal rond de 50 euro. Wordt bijvoorbeeld je digitale fotocamera gestolen en dien je hiervoor een claim in bij je reisverzekeraar dan wordt het eigen risico in mindering gebracht op de uiteindelijke vergoeding.

  Soms kun je voor een hogere premie je eigen risico beperken of zelf helemaal geen eigen risico dragen.

  Intermediairverzekeraar

  Een intermediairverzekeraar is een verzekeraar die haar verzekeringen (ook) door tussenpersonen laat verkopen en afhandelen.

  Letselschade

  Letselschade of letsel is de lichamelijke of geestelijke schade die ontstaat als gevolg van een ongeluk. Breek je tijdens de vakantie bijvoorbeeld je arm, dan valt dit onder letselschade.Je kunt je voor de kosten van letselschade indekken met de module Medische kosten van je reisverzekering.

  Materiële schade

  Materiële schade is de schade die is ontstaan aan spullen. Dit kunnen je eigen spullen of andermans spullen zijn. Hieronder vallen bijvoorbeeld bagage, uitrusting, vervoersmiddelen, fotocamera’s en kleding.Je kunt je voor materiële schade indekken met de modules Bagagedekking, Autohulp voor je auto en Wintersportdekking voor je wintersportuitrusting.

  Module

  Een reisverzekering is opgebouwd uit verschillende onderdelen om het overzichtelijk te houden. Deze onderdelen worden modules genoemd. Zo zijn er bijvoorbeeld modules bagage, medische kosten, annulering en wintersport.

  De modules zijn bij de meeste reisverzekeraars ook naar eigen wens uit te breiden. Of je kunt zelfs een nieuwe module toevoegen aan je reisverzekering. Bijvoorbeeld de module gevaarlijke sporten.

  Polis

  Een polis is het document waarin de verzekeringsovereenkomst tussen jou en je reisverzekeraar is vastgelegd.

  In de polis vind je het polisblad met de basisgegevens van je reisverzekering zoals de contactgegevens van je en de verzekeraar, de ingangsdatum, de looptijd en de hoogte van de premie. Daarnaast zitten er in de bijlage de polisvoorwaarden.

  Poliskosten

  De poliskosten zijn éénmalige kosten die je voor het afsluiten van je reisverzekering betaalt.

  De poliskosten bepalen samen met de premie de uiteindelijke prijs die je betaalt voor je reisverzekering.

  Polisvoorwaarden

  In de polisvoorwaarden zijn alle regels en algemene bepalingen met betrekking tot de reisverzekering vastgelegd.

  Alle details met betrekking tot de dekking, vergoeding, eigen risico’s en rechten en plichten staan vermeld in de polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn onderdeel van de polis die je van je reisverzekeraar krijgt.

  Premie

  De premie is het bedrag dat je aan je reisverzekeraar betaalt voor het bieden van de dekking voor de risico’s zoals overeengekomen in de polisvoorwaarden.

  De premie van een verzekering wordt doorgaans periodiek (maandelijks of jaarlijks) in rekening gebracht. Je dient de premie op tijd te betalen anders is de kans aanwezig dat de reisverzekeraar je geen dekking meer biedt.

  De premie bepaalt samen met de poliskosten de uiteindelijke prijs van je reisverzekering.